Langt tilløb til grønnere flybrændstof

Bred kritik i europaudvalget af EU-kommissionens langsomme grønning af luftfarten

Af Claus Djørup
I vejtransporten udskifter EU kravet om iblanding med biobrændstoffer i diesel og benzin med et krav til CO2-fortrængning, og det samme burde ske i luftfarten, mener klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) og transportminister Benny Engelbrecht (S).

Regeringen stemmer med et bredt flertal i ryggen dog for EU-kommissionens forslag ”ReFuelEUAviation” til forordning om bæredygtig flytransport kaldet, der indeholder iblanding frem for fortrængning.

Det vigtigste er, at forslaget vil sætte skub i udvikling og produktion af alternative flybrændstoffer, kunne man forstå på Dan Jørgensen ved forelæggelsen i europaudvalget torsdag 25. november.

Højest 38 % fossil i 2050
EU-forslaget begynder med 2 pct. iblanding af bæredygtige 2. generations brændstoffer i 2025, 5 pct. i 2030, 20 % i 2035, 32 % i 2040, 38 % i 2045 og 62 % i 2050. Underkravet til syntetiske brændstof er 0,5 %, 8 %, 11 % og 28 %.

Til sammenligning klimapartnerskabet for luftfart sidste år, at der i 2030 skal gælde en iblanding på 30 pct.

-Regeringen finder, at disse krav er sat for lavt, erklærede Dan Jørgensen om EU-forslaget.

Den danske regering lægger ”stor vægt” på så høje iblandingskrav som muligt samt så store krav til syntetiske brændstoffer (Power-to-X) som muligt, dvs. hellere vind- og solbaserede brændstoffer end biomasse.

Videre lægger regeringen vægt på, at medlemslande kan sætte højere krav nationalt.

Mindre lufthavne bør også omfattes, hvis det står til regeringen. EU-forslaget omfatter hertillands alene København, Billund og Ålborg.

Den største, uoverstigelige knast er forslaget om administrative bøder. Det strider mod dansk forvaltningspraksis og grundloven, og også i dette forslaget lader det til, at teksten ændres, så Danmark slipper for at stemme nej.

Venstre: Alt for lav iblanding
EU-ordfører Kim Valentin (V) enig med regeringen i, at et fortrængningskrav er bedre end et iblandingskrav.

Han anser iblandingskravet for bekymrende lavt og ønskede udtrykkeligt i samklang med regering og de fleste partier, at der ikke sættes loft på de enkelte landes krav til brugen af bæredygtige brændstoffer. Her tilføjede han, at i givet fald skal det følges af kompensation, så dansk luftfarts konkurrencekraft ikke svækkes.

SF: Indflydelse sættes højest
EU-ordfører Anne Valentina Berthelsen (SF) valgte at stemme ja sammen med Radikale Venstre, Kristendemokraterne, Konservative Folkeparti og Venstre med en bemærkning, der dækkede de fleste ordførere: – Nøgleordet for os i denne situation må blive, at selvfølgelig skal Danmark søge indflydelse.

Et mindretal bestående af Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Nye Borgerlige voterede imod mandatet.

-Vi er lidt trætte af, at EU skal bestemme, hvordan det skal være. Vi kan sagtens selv klare os. Vi er også bekymrede for europæiske flyselskaber og deres konkurrenceevne, da dette (forslaget, red.) kun er rettet mod europæiske flyselskaber, sagde EU-ordfører Alex Ahrendtsen (DF). (Dj/291121)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.