Kryptoaktiver frem i lyset

Foto: Fagpressen.eu og illustration fra iStock

Skattepligt for virtuelle pyramidespil kaldet e-penge

Af Claus Djørup
Noget af charmen ved Bitcoin og andre kildekodevalutaer forsvinder, for det bliver sværere at undgå beskatning. EU-landene er i begreb med at vedtage EU-kommissionens forslag om, at udbydere og formidlere af kryptoaktiver og e-penge skal indberette oplysninger om de enkelte kunders transaktioner til de nationale skattemyndigheder.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) fik enstemmig opbakning i europaudvalget fredag 28. april til sin forhandlingsposition angående forslaget,som handler om bekæmpelse af skatteundgåelse med elektroniske penge, der er en tilføjelse til administrativt samarbejde på skatteområdet – DAC8.

Her støder man ind i en forkortelse, som er mere kendt i ulandspolitik, nemlig DAC. I EU står det for Directive on Administrative Cooperation. I OECD er det akronym for Development Assistance Committee, som bruges synonymt for definition af bistandshjælp – at DAC’ce.

Til gengæld bygger DAC8 på OECD’s såkaldte modelregler for indberetning af kryptoaktiver, som på engelsk kaldes ”Crypto-Asset Reporting Framework” (CARF).

Nyt it-system og usikkert provenu
Indberetningspligten vil kræve endnu et nyt it-system hos skattevæsenet, som skal være klart den 1. januar 2026. Engangs- og startomkostningerne skønnes til 142,8 mio. kr. +/- 32,5 mio. kr. i perioden 2023-27 og derefter 8,4 mio. kr. årligt

EU- og it-ordfører Alexander Ryle (LA) synes, at udgifterne virker høje. Jeppe Bruus kunne dels ikke angive et tal for provenuet af den øgede kontrol, dels kunne han ikke love eller spå, at provenuet ville sække omkostningerne, men det måtte forventes.

– Når man udveksler oplysninger og dermed får flere til at indberette korrekt, så siger det næsten sig selv, at det gerne skulle generere et provenu, når man får oplysninger, som der ikke udveksles i dag, svarede Jeppe Bruus.

Formue er dårligt grundlag
EU-ordfører Marianne Bigum (SF) borede i, om det svenske EU-formandskabs kompromisforslag betyder en udvanding af – som hun sagde – ”god, sund beskatning på denne type penge”, når formue erstattes af transaktionsværdi som grundlag for den automatiske udveksling af grænseoverskridende skatteafgørelser for velhavende personer.

Jeppe Bruus støtter kompromisforslaget om, for dels omfattes fysiske personer ikke i dag, dels er det uklart, hvordan nettoformue opgøres.

EU-ordfører Kim Valentin (V) istemte, at det ikke er muligt at bruge formuen som grundlag. Derimod anbefalede han kigge nærmere som muligheden for smuthul ved at sprede transaktionerne over flere beløb under transaktionsgrænsen.

Det handler om skatteafgørelser, og en sådan kan ikke deles op, understregede Jeppe Bruus.

Udvidet skattekontrol
De automatisk videresendte oplysninger kan også bruges i sager om terrorfinansiering, hvidvask og gennemførelse af sanktioner i international sammenhæng, hvis der ellers er givet forholdstilladelse via en liste hos det afsendende EU-land.

Skatteministeren bekræftede over for EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL), at man overvejer at lave en liste med begrænsninger over, hvad udvekslede oplysninger må bruges til.

Forordning for kryptomarkedet
Forud for direktivet om indberetningspligt for kryptoaktiver og e-penge er forordningen om markeder for kryptoaktiver tæt på at kunne træde i kraft.

Forordningen kaldes MiCA efter dens engelske titel ”Markets in Crypto Assets”.

– Med MiCA-forordningen har den europæiske kryptoaktivbranche en regulatorisk klarhed, som lande såsom USA ikke har. Denne forordning gør Europa til en pioner og en global standardsætter i Blockchain-verdenen, erklærede EU-parlamentets rapportør, Stefan Berger (CDU/EPP), i forbindelse med europaparlamentets vedtagelse den 20. april.

Den vedtagelse har trukket ud, for trilogaftalen mellem ministerrådet, EU-parlamentet og EU-kommissionen blev indgået 30. juni 2022. (Dj/030523)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.