Kort folketingsdebat om solcelleudbud

Solstrøm udbydes ligesom havvindmølleparker – hvem kan levere 20 MW billigst. Foto: Fagpressen.eu

Enhedslisten: Solceller på tag frem for mark

Af Claus Djørup /Energi.dk
Liberal Alliance er alene om at stemme nej til udbuddet af 20 Mega Watt solceller, hvoraf 2,4 MW udbydes i udlandet. Det andet parti uden for den store energiforligskreds – Alternativet – stemmer ja.

Pilotudbuddet af de 2,4 MW skal foretages i mindst et elnaboland. Tyskland skal foretage et tilsvarende EU-påbud og står forrest til en samarbejdsaftale med Danmark for at imødekomme EU-kommissionens bekymring for den såkaldte potentielle diskrimination.

De 2,4 MW er aftalt med EU-kommissionen som led i godkendelse af den danske PSO-støtte til – for at citere energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) – “bl.a. solceller, husstandsvindmøller, forsøgsmøller på havet og Horns Rev“.

I den korte førstebehandling torsdag 14. januar fordrede energi- og klimaordfører Søren Egge Rasmussen (EL), at lovforslaget tilskynder til at opstille solcelleanlæg på hustage frem for landbrugsjord. Han kritiserede, at 80 ha landbrugsjord på Asnæs er brugt til en solcellepark.

Klima- og energiordfører Christian Poll (AL) ærgrer sig over stop go-politikken for solenergi.

Energiudvalgsmedlem Claus Kvist Hansen (DF) protesterede mod, at EU-kommissionen har blandet sig og underkendt den ordning for PSO-systemet, som et meget bredt flertal i Folketinget havde besluttet.

Finanslov ifald PSO-ordning bortfalder
Kommissionens midlertidige godkendelse af PSO-ordningen (elforbrugerne betaler til VE-støtte og forskning) udløber ved årets slutning.

Pilotudbuddet skal finansieres over finansloven, hvis der ikke er fundet en langsigtet løsning på den potentielle PSO-diskrimination inden 1. januar 2017, fremgår det af lovforslaget.

Venter på PSO-udspil
Socialdemokrater bruger forskellige lejligheder i folketingssalen til at udfrittte ministre om, hvad der skal ske med PSO.

– Jeg håber, at vi snart får den del af tilskuds- og afgiftsanalysen, der handler om PSO’en, sagde energiudvalgsmedlem Lea Wermelin (S) ved førstebehandlingen torsdag.

Lars Chr. Lilleholt gemte svaret til DR’s radioavis i en kommentar til vindstrømsrekorden i 2015 på 42 procent af elforbruget: – I løbet af de kommende måneder kommer en stor rapport, som peger på nogle af udfordringerne på afgifts- og tilskudsområdet inden for energiområdet. Dem vil vi kigge på sammen med den øvrige partier i Folketinget.

Næste ansøgningsrunde 1. februar klokken 10:00:00
Den 5. januar meddelte Energistyrelsen, at fra 1. februar 2016 kl. 10.00 kan privatpersoner, boligforeninger og solcellelaug igen søge om at få nye solcelleanlæg med forhøjet pristillæg. (Dj/190116)

Artiklen er oprindelig fra nyhedsbrevet Energi.dk

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.