Klimaunion uden ny traktat

S-udspil med 55 % CO2-reduktion i 2030 i EU

Af Claus Djørup
Socialdemokratiet foreslår en bindende klimalov i EU og en forhøjelse af klimamålet fra nuværende 40 % til 55 % CO2-reduktion i 2030 i forhold til 1990 som mellemtrin mod netto nul udledning i 2050.

– EU skal omdannes fra oprindelig en kul- og stålunion til at være en klimaunion, lyder partiformand Mette Frederiksens (S) lancering.

EU-medlemslande, som ikke lever op til deres klimamål, skal straffes hårdere ved at blive skåret i EU-tilskud, tilføjer Jeppe Kofod (S), som er partiets EP-spidskandidat.

Han lægger op til en artikel 295-aftale mellem EU’s institutioner – ministerråd, kommission og parlament – om bindende klimamål uden at ændre EU-traktaten.

– Jeg går også til valg på at stoppe al støtte til fossile brændsler. Det er ikke rimeligt, at der gives mange milliarder i subsidier til kul, olie og gas, som ødelægger luftmiljø og klima, siger han.

Klimaunion skal bevare fred
Jeppe Kofod trækker en historisk parallel mellem kul- og stålunionen og en klimaunion.

– Kul- og ståltraktaten er fra en tid, hvor der var behov for at sikre fred ved at dele kul- og stålressourcer efter 2. Verdenskrig. I dag er det klimaet, som skaber konflikter og bryder freden, siger Jeppe Kofod.

Klimavurdering af lovinitiativer
Videre foreslår partiet, at relevant ny EU-lovgivning skal klimavurderes af EU-kommissionen.

“Som udgangspunkt må der kun fremsættes tiltag, der bidrager netto-positivt eller som minimum er klima-neutrale,” hedder det i valgudspillet.

Det ligger i forlængelse af den beretning, som et stort mindretal i energiudvalget skrev 25. april over Alternativets beslutningsforslag om at udvikle risikovurderinger for de samfundsøkonomiske konsekvenser for Danmark ved globale temperaturstigninger.

– Der er behov for solid viden og data på dette område, hvilket eksempelvis kan inkludere samfundsøkonomiske konsekvenser for fødevareforsyning, sundhedsomkostninger, klimatilpasning, finansielle risici, migration og infrastruktur, skriver .Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF i mindretalsberetningen.

KLIMA- OG ENERGIKALENDER UGE 18
Tirsdag 30. april
De økonomiske vismænd præsenterer miljøvismandsrapporten om bl.a. CO2-lækage og dansk klimapolitik ved et pressemøde i København.

Førstebehandling af Alternativets beslutningsforslag om nedsættelse af kalkulationsrenten fra 4 til 3 procent.

Energiudvalgets åbne samråd med energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) om udskydelse af to havvindmølleparker i Vesterhavet.

Miljø- og fødevareudvalgets åbne samråd med miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) om hhv. lovforslaget om skærpede miljøzonekrav og de miljømæssige konsekvenser af luftforurening.

[Slutbehandling af borgerforslaget B96 om en opdateret klimalov er udskudt/aflyst]

Torsdag 2. maj
3. behandling af lovforslaget om 50 grønne taxalicenser per kvartal,

Fredag 3. maj
Folketinget den årlige energipolitiske forespørgsels- og redegørelsesdebat.(Dj/290419)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.