Klar til trilog om bilforsikringer

Elitebilister får nemmere udleveret en erklæring om skadeshistorik

Af Claus Djørup/Motor-magasinet
Bilister i hele EU sikres erstatning ved uheld i andre EU-lande, selv om forsikringsselskabet går fallit.

EU-landene gav grønt lys i ambassadørforsamlingen Coreper den 18. december til trilogforhandlinger med EU-parlamentet og EU-kommissionen

Revisionen af EU-direktivet om motorforsikringer dels sikrer erstatningen ved et forsikringsselskabets konkurs, dels gør det nemmere for bilister at skifte forsikringsselskab, dels bekæmper kørsel med uforsikrede køretøjer.

– Ofre for trafikuheld kan således ikke længere komme i klemme, når skadesvolderens forsikringsselskab går konkurs, erklærede finansminister Nicolai Wammen (S) ved forelæggelsen i europaudvalget den 29. november.

– Der er samlet set tale om en række praktiske og fornuftige forbedringer til gavn for borgerne, opsummerede han.

Uklar definition
Alle Folketingets partier støttede hans forhandlingsposition, der grundlæggende er en opbakning til EU-kommissionens udspil.

De danske forhandlere vil koncentrere sig om at få en mere klar definition af “transportmiddel”, så have- og arbejdsredskaber på et lukket område ikke omfattes. I denne forbindelser er strategien, at det nye direktiv ikke strækker sig ud over færdselslovens område.

Fonde bliver grænseoverskridende
EU-landene får pligt til at udbetale erstatninger til skadelidte, når skadevolderens forsikringsselskab er gået konkurs. Nicolai Wammen understeger, at det dækkes af sektorens egne fonde og ikke skatteyderne.

Det er en fond i forsikringsselskabets hjemland, der skal dække erstatningen ved en konkurs. Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM) er den danske fond, som altså skal dække de forsikringer, som et konkursramt dansk selskab har tegnet i hele EU.

Hvis en bilejer i Tyskland har tegnet ansvarsforsikring i et dansk forsikringsselskab, er det DFIM, der dækker eventuelle erstatninger, hvis et dansk forsikringsselskab er gået konkurs, forklarer finansministeren.

Højere mindstedækning

EU’s minimumsdækning for personskade forhøjes fra 5 millioner euro (ca. 37,5 mio. kr.) til 6,07 mio. euro pr. uheld (ca. 45,2 mio. kr.), uanset antallet af skadelidte, og fra 1 mio. euro (ca. 7,5 mio. kr.) til 1,22 mio. euro (ca. 9,1 mio. kr.) per skadelidt.

For tingsskade forhøjes mindstebeløbet fra 1 mio. euro til 1,22 euro (ca. 9,1 mio. kr.), uanset antallet af skadelidte involveret i ulykken.

Det betyder bedre dækning i mange lande. I dag ligger 13 EU-lande under det nuværende direktivs mindstebeløb.

De danske minimumsbeløb er langt højere end både de gamle og nye beløb. Derfor kan DFIM risikere ikke at få fuld refusion for den udbetalte erstatning til et dansk offer for en ulykke, hvor skadevolderen og dennes konkursramte forsikringsselskab er fra et andet EU/EØS-land.

Til sammenligning er færdselslovens mindstedækning 124 millioner kroner for personskade eller tab af forsørger og op til 25 millioner for tingsskade for den forårsagede skade ved en enkelt begivenhed.

Standardformular

Det bureaukratiske bøvl for især elitebilister bliver mindre, når de i fremtiden beder om deres forsikringsselskab om en erklæring om de sidste fem års bilskader

Der indføres en standardformular for kundens skadeshistorie, som alle forsikringsselskaber skal anvende og anerkende.

Forsikringsselskaberne må ikke pålægge ekstra gebyr eller beregne præmien anderledes, hvis skadeshistorikken er lavet af et forsikringsselskab i et andet EU-land eller hvis kunden har en anden nationalitet eller bopælsland.

Parlament ønsker mere kontrol
Kontrollen med uforsikrede køretøjer må ikke hindre den frie bevægelighed, og den må ikke være systematisk eller målrettes køretøjer fra bestemte lande. Kontrollen skal indgå i den almindelige kontrol.

Politiet må ikke undlade at kontrollere svenske biler på dette punkt, og politiet må heller ikke kaste sig specielt over rumænske køretøjer. En kontrol skal være ikke-diskriminerende og også omfatte danske biler.

Man kan spørge sig selv, om alle de hensyn ikke umuliggør en effektiv kontrol med en bils forsikringsforhold. EU-parlamentet skærer igennem med sit forslag om, at politiet kan bruge nummerpladescannere i kombination med Eucaris (European Car and Driving License Information System), hvor myndigheder udveksler oplysninger om bilregistreringer.

Regeringen har ingen planer om at foretage en forsikringskontrol ved grænsen, oplyser Nicolai Wammen.

Motorsport kan undtages

Direktivet om motorforsikringer hører hjemme hos finansministrene, fordi det vedrører finanssektoren. Derfor har ingen fra autobranchen deltaget i høringen.

Finland, som er EU-formandsland året ud, foreslår i sit kompromisforslag, at de enkelte medlemslande selv afgør, om direktivet skal omfatte motorsport.

Hvis det bliver frivilligt, så skal motorsportsarrangøren eller andre parter dog tegne en alternativ forsikring.

Fritagelse for elcykler
I Danmark er der forsikringspligt for ‘speed pedelec’ (hurtig elcykel) og for udlejede elløbehjul, mens almindelige elcykler, private motoriserede løbehjul, motoriserede skateboards og andre selvbalancerende køretøjer er fritaget.

Denne fritagelse kan opretholdes, forsikrede finansministeren over for Søren Bo Søndergaard (EL) ved forelæggelsen i europaudvalget.

Det nye direktiv om motorforsikringer ventes at træde i kraft i 2022. Først skal ministerrådet (EU-regeringerne), EU-parlamentet og EU-kommissionen blive enige om den endelige lovgivning og ikke mindst hvordan kontrollen kan foregå. (Dj/231219)

Artiklen er en bearbejdet version af Motormagasinets artikel “Trafikofre sikres erstatning i hele EU”


© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.