Kinas billige ståltårne spalter vindmøllebranchen

EU-kommissionen undersøger mistanke om prisdumping af kinesiske vindmølletårne

Af Claus Djørup
Europaudvalgets døre og optageudstyr blev lukket og slukket torsdag 23. september, da erhvervsminister Simon Kollerup orienterede om EU-kommissionens ventede forslag til indførsel af en antidumping- og antisubsidietold på import af ståltårne fra Kina, som benyttes til produktion af vindmøller.

EU-kommissionen indledte sin undersøgelse den 21. oktober 2020 på foranledning af European Wind Tower Association (EWTA).

Danmark plejer at være tøvende over for sådanne indgreb, og erhvervsministeren er udsat for et krydspres fra den hjemlige industri. I denne sag nøjedes han i juni med at meddele, at Danmark kan stemme for, imod eller afstå.

Hertillands er industrien nemlig for og imod. Vindmølleproducenterne Vestas og Siemens Gamesa importerer vindmølletårne fra Kina, som er billigere end tårne fra producenter som Welcon og Valmont SM.

Billigere el eller jyske job

”Sagen er forbundet med modsatrettede, danske erhvervsinteresser, hvor danske producenter af vindmølletårne ønsker indførelse af tolden, mens danske vindmølleproducenter, som importerer tårnene fra Kina, er imod tolden,” erklærede Simon Kollerup i juni.
 
Han ønsker, at EU’s handels- og klimadagsorden i endnu højere grad sammentænkes for at understøtte EU’s ambitiøse klimamål, og samtidig skal den europæiske vindenergisektor styrkes af hensyn til den grønne omstilling

Dilemmaet er billigere vindmøllestrøm fra Nordsøen eller færre arbejdspladser i Jylland.

– Den europæiske vindmølleindustri, der i dag beskæftiger omkring 300.000 mennesker, er i en global konkurrencesituation, og hvis vi skal sikre, at vindenergi fortsat er konkurrencedygtigt mod fossile energiformer, er det vitalt, at vi har en fleksibel og effektiv global værdikæde og ikke bremser den grønne omstilling med handelsbarrierer, skriver Vestas til Finans.dk, som nyhedsbrevet Energy Supply citerer.

Brancheorganisationen ”Tekniq Arbejdsgiverne” opfordrer derimod regeringen til at stemme for en told på færdige stålelementer fra Kina.

Stål pålagt straftold siden 2016
EU indførte 70 % antidumpingtold på stålplader fra Kina i 2016. Imidlertid omfatter det ikke halvfabrikata som vindmølletårne, der ikke har sin egen toldkode, påpegede Tekniqs adm. dir. adm. Troels Blicher Danielsen under sit foretræde i europaudvalget 23. september.

Foruden Danmark produceres vindmølletårne i Spanien og Tyskland, oplyste Troels Blicher Danielsen. Stål udgør 40 pct. af tårnets pris, hvilket tilsiger 28 % told på et importeret tårn fra Kina, hvortil bør lægges yderligere subsidiering fra den kinesiske stat.

Industrivirksomheder med over 250 ansatte skal fra 2022 dokumentere deres CO2-belastning. Derfor ønsker Tekniq, at importerede vindmølletårne kan monitoreres.

Det er cirka syv gange mere CO2-forurenende at producere ståltårne i Kina end i Europa, oplyste adm. dir. Jens Pedersen fra Welcon ugen før under sit foretræde i europaudvalget den 16. september.

Forskningsmandat
Kina stjal også opmærksomheden, da forskningsminister Jesper Petersen (S) fik mandat (alle bortset fra DF) til etablering af ni partnerskaber i regi af Horisont Europa. (Dj/270921)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.