Karen Hækkerup vælger Venstres mandat

Danmark stemmer nej til fattigdomsfond

Af Claus Djørup
Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) foretog en volte-face, da hun fredag 19. april i europaudvalget valgte mellem sit eget smidige tidligmandat med Enhedslistens støtte eller Venstres og Konservatives stålsatte nej til EU-kommissionens forslag om en fattigdomsfond. Hun valgte EU-aftalepartiernes sammenhold.

Derfor forfægter regeringen fortsat en principiel modstand mod skjult landbrugsstøtte i form af EU-finansierede suppekøkkener uanset udsigten til vedtagelse i ministerrådet. Mandatet støttes også af Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Enhedslisten siger nej ud fra et ræsonnement om, at det er bedre strategi at forhandle, hvis det ikke lykkes at stoppe forslaget.

EU-AFTALEPARTIERNES FÆLLES FORSTÅELSE
– Vi har dybest set en grundlæggende fælles forståelse med de partier, der normalt bakker op om EU, at vi finder fælles løsninger, forklarer Karen Hækkerup om forløbet i europaudvalget.

Fagpressebureauet: Man kan vel sige, at du have valget mellem to gode mandater, og du valgte det bredeste?

– Uanset om Danmark havde skiftet holdning og det blokerende mindretal havde forandret sig, havde Danmark ikke været den udslagsgivende stemme. Derfor havde det i virkelighedens verden ikke gjort den store forskel, svarer Karen Hækkerup.

18,6 MILLIARDER KRONER
Hidtil har der været et blokerende mindretal mod forslaget til forordning om en fattigdomsfond, men det holder næppe efter EU-topmødets beslutning den 8. februar om at give i alt 2,5 milliarder euro (18,6 mia. kr.) til de dårligst stillede i den næste budgetperiode 2014-20. Anvendelsen blev ikke specificeret.

Denne pulje vil EU-kommissionen lægge i fattigdomsfonden, så den eksisterende fødevarehjælp kan fortsætte efter udløbet ved årsskiftet.

VENSTRE: STÅ FAST
– Regeringen skal være fast i kødet og undlade at underminere det blokerende mindretal, erklærede vice-EU-ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V).

Trods den forhåndssikrede opbakning fra Enhedslisten omformulerede Karen Hækkerup sit forhandlingsmandat på stedet: – Vi vil fra dansk side fastholde vores principielle modstand mod forslaget uanset om det blokerende mindretal holder fast eller ej.

– Vi støtter ministerens oprindeligt formulerede mandat. Det betyder, at vi er imod det (nye) mandat. Vi bliver rundtossede, når det går så stærkt, sagde Finn Sørensen (EL) om holdningsskiftet.

ENHEDSLISTEN: MANDAT SKADER DANMARKS SOCIALE PROFIL
– Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi i de videre debatter i EU om social- og arbejdsmarkedspolitik bliver opfattet som nordiske lande, der set med rumænske og andre øjne er yderst velbeslåede og mulighed for at varetage vores socialt udstødte – det er en anden sag, at vi ikke altid lever op til de muligheder. Det ser ikke særlig kønt ud med et sådant mandat, når vi ikke kunne blokere for forordningen, sagde Finn Sørensen.

– Nogle lande ønsker at gå denne fødevarehjælpsvej. Det er en dårlig vej, fordi den er meget passiv. Jeg meget hellere have pengene aktivt ud til indsats, der rent faktisk flytter folk i stedet for at have fokus på noget med reminiscenser fra de tidligere overskudslagre, pointerer Karen Hækkerup.

SOCIALE INVESTERINGER FREM FOR SUPPEKØKKENER
Hun foretrækker, at de 2,5 mia. euro kanaliseres gennem den europæiske socialfond: – Den har et langt bredere sigte end passiv fødevarehjælp og kunne bruge pengene på investeringer i social- og sundhedsinfrastruktur, inklusion af udsatte mennesker, bekæmpelse af forskelsbehandling og bedre adgang til social service af høj kvalitet.

I tråd med dette har regeringen arbejdet for, at det i givet fald bliver frivilligt for medlemslandene at deltage i programmet, så uforbrugte midler føres tilbage til landets andel af socialfonden.

Det danske votum vil blive afleveret med en erklæring om de danske betænkeligheder.

Det irske EU-formandskab ønsker en førstebehandlingsaftale med EU-parlamentet og vedtagelse inden sommerpausen. Det er netop for at tage højde for den slags situationer, at der er indført tidlig- eller primomandater i dansk EU-politik, så europaudvalget ikke skal nøjes med at give mandat efter forhandlingernes reelle afslutning.

BRUD PÅ NÆRHEDSPRINCIPPET
Forslaget er i strid med nærhedsprincippet, konstaterede folketingets socialudvalg med europaudvalgets tilslutning i et høringssvar i december til EU-kommissionsformand José Manuel Barroso. Videre kritiseredes kommissionen for en utilstrækkelig begrundelse for forslagets overholdelse af proportionalitets- og nærhedsprincipperne.

– Bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse er en meget væsentlig samfundsopgave, som det påhviler hver enkelt medlemsstat at løse inden for rammerne af de velfærdsordninger, som de enkelte medlemsstater har oprettet, hed det i brevet på samtlige partiers vegne.

18 MILLIONER MENNESKER FÅR FØDEVAREHJÆLP
Oprindeligt blev EU’s interne fødevarehjælp oprettet i 1987 som led i landbrugspolitikken og nedbringelse af overskudslagre. For godt et år siden oplyste EU-parlamentet, at programmet yder fødevarehjælp til 18 millioner mennesker i 20 EU-lande.

Den nuværende ordning udløber i slutningen af året.

Danmark er durk imod at blande social- og landbrugspolitik. Efter få dage som fødevareminister erklærede Mette Gjerskov (S) i oktober 2011, at opkøb og intervention ikke længere er fremherskende i Europa: – Lagrene bliver mindre og mindre – der er ikke noget mad at give til de fattige. Både stater og suppekøkkener skal vænne sig til, at der ikke længere er adgang til gratis mad. (Dj/200413)

Comments are closed.