Karen Hækkerup siger ja til salgsfremme

Kursskifte betyder aktiv dansk medvirken i EU-støttet promotion, blot det drejer sig fødevarer med særlige kvaliteter

Karen Hækkerup: EU’s salgsfremstød har fået mere fokus på danske prioriteter. Foto: Fagpressen.eu

Af Claus Djørup (Artikel fra Maskinbladet.dk)
Danmark ophører med konsekvent at stemme nej i Bryssel til forslag om markedsføringsstøtte, skriver Maskinbladet.dk.

Folketingets europaudvalg har nikket ja til den ny linie angående salgsfremme, hvor den danske regering kan stemme ja, hvis et forslag har en tilstrækkeligt indhold af det som fødevareminister Karen Hækkerup (S) kalder gode ting.

Det er fødevarekvalitet, økologi, dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, sundere ernæring samt støtte til at vinde indpas i BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) og andre nye vækstmarkeder.

– Generelt har vi altid haft en påpasselig og lidt tilbageholdende tilgang til salgsfremme af fødevarer både i og uden for EU. Gennem de senere år er der blevet større fokus på eksportfremstød og fremme af kvalitetsfødevarer som et middel til at skabe vækst og beskæftigelse. Derfor lægger vi op til en mere positiv tilgang fra dansk side, erklærer Karen Hækkerup.

Hun afviser over for Maskinbladet.dk, at det er det en ny måde at få EU til at betale erhvervsstøtte.

– Tidligere har vi stemt nej, fordi det lignede eksportstøtte for meget. Nu er der kommet nogle sager frem, som egentlig ikke kan karakteriseres som indirekte eksportstøtte, men som indeholder nogle dagsordener, som vi gerne vil bakke op om, svarer Karen Hækkerup.

– Det er ærgerligt at sidde på hænderne, fordi man af principielle årsager ikke vil være med, når det er i Danmarks interesse at stemme ja til nogle af de pakker, der handler om eksempelvis økologi og bæredygtighed, fortsætter hun.

ENHEDSLISTEN IMOD
Enhedslisten er det eneste parti, som sætter spørgsmålstegn ved kursskiftet. Per Clausen (EL) kan ikke finde et eneste eksempel på, at den danske repræsentant i Bryssel har stemt imod salgsfremme af eksempelvis økologi

Svineprodukter i Kina har ikke meget med økologi at gøre, siger Per Clausen med henvisning til et konkret eksempel, hvor danske virksomheder modtager støtte.

TILSKUD PÅ 80 PROCENT
EU-tilskuddet udgør 50 procent af de samlede omkostninger til en kampagne. Den ansvarlige
virksomhed betaler selv mindst 20 procent. De resterende højst 30 procent finansieres af medlemsstaten, hvilket herhjemme normalt vil sige produktionsafgiftsfondene.

EU’s samlede udgifter til salgsfremme er omkring 50 millioner euro (373 mio. kr.) om året. Dertil kommer virksomhedernes eget bidrag og den nationale støtte for et tilsvarende beløb.

Danske virksomheder får skam støtte til salgsfremstød trods et dansk nej i en EU-komité i Bryssel. Fødevareministeriet nævner tre eksempler i det notat, som er grundlag for kursskiftet: 1) Svinekød på det kinesiske marked, 2) mejerivarer i samarbejde med bl.a. Frankrig, Holland og Belgien samt 3) Gartneriernes Afsætningsudvalgs kampagne for frugt og grønt.

WTO klassificerer EU’s ordning for salgsfremme som grøn boks, dvs. en ikke handelsforvridende støtte. Støtte til promotion sidestilles altså ikke med eksportrestitutioner, hvor støtten gives som et kontant tilskud per kg.

HVAD GIVES STØTTE TIL?
Støtten ydes bl.a. følgende typer markedsføringstiltag:

1) PR-virksomhed, salgsfremstød og reklame særligt for at fremhæve EU-produkters
fortrin med hensyn til kvalitet, fødevaresikkerhed, særlige produktionsmetoder, næringsværdi, hygiejne, mærkning, dyrevelfærd og miljøhensyn.

2) Oplysningskampagner især for beskyttede oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser,
traditionel specialitet og økologisk produktion samt andre EU-kvalitetsordninger,

3) Deltagelse i internationale arrangementer, messer og udstillinger, der kan fremme
EU-produkternes image over for både europæiske forbrugere og forbrugerne i tredjelande.

DANSK INDFLYDELSE PÅ REVIDERET ORDNING
Landbrug & Fødevarer er meget tilfreds med den foreslåede lempelse af dansk praksis på promotion-området, noterer Fødevareministeriet.

EU-kommissionen er på tapperne med et forslag om revision af salgsfremmeordningen. Det danske kursskifte vil tillige øge Danmarks indflydelse på promotion-ordningens fremtidige udformning til gavn for særlige danske ønsker og prioriteter, påpeger L&F.

Dansk Industri opfordrer EU-kommissionen til at udvide den støttekredsen til andre end producentsammenslutninger kan søge om tilskud, så forarbejdede fødevarer i højere grad kan få støtte. (Dj/250913)

Comments are closed.