Juridisk korrektur sinker solstøtte

Per Clausen: Ingen forestillede sig i 2013, at EU-godkendelsen kunne trække ud til 2015. Foto: Fagpressen.eu
Per Clausen: Solcelleejere går glip af højeste støtte

Af Claus Djørup
Solcellestøtten er alligevel ikke i orden. EU-kommissionens godkendelse er fejlbehæftet og skal rettes, så bekendtgørelsen først kan udsendes efter årsskiftet, oplyser klima- og energiordfører Per Clausen (EL) til Fagpressebureauet.

– Den afregning, man kunne have fået til 2013- og 2014-satsen, får man kun til den lavere 2015-sats, siger Per Clausen.

Det var ellers meningen, at solstøtten kunne iværksættes med tilbagevirkende kraft for 2013 og 2014 efter kommissionens godkendelse i oktober.

Udskydelsen til næste år medfører, at støtten ydes til den lavere 2015-afregning for de årlige 20 MW, dvs. 60 MW fordelt ligeligt i årene 2013-15.

Afregningen ville være højere, hvis støtten var blevet iværksat med 2013-satser. Den samlede støtte mængde solcellestrøm er uændret 60 MW.

Staten får en gevinst i form af mindre afgiftstab, og solcelleejerne får tilsvarende mindre i samlet støtte.

– Ingen forestillede sig i 2013, at man kunne komme ind i 2015, slutter Per Clausen. Han afventer Energistyrelsens beregninger for beløbets størrelse.

De syv energiforligspartier (alle bortset fra Liberal Alliance) indgik en aftale 15. november 2012 om strategi for solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg. Den blev revideret med aftalen fra 11. juni 2013 om begrænsning af udgiften til den fortsatte udbygning med solcelleanlæg. (Dj/291114)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.