Juncker flytter lægemidler fra sundhed til industri

Farmaceuterne formand frygter ringere patientsikkerheden

Af Claus Djørup
Den tiltrædende EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker vil flytte ”Health technology and pharmaceutical policy” – herunder Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) – væk fra direktoratet for sundhed og forbrugerbeskyttelse. Det skal i stedet ligge i industridirektoratet, skriver nyhedsbrevet Fredag Formiddag, der udgives af Pharmadanmark (farmaceutforeningen).

Den afgående kommissionsformand José Manuel Barroso flyttede i 2009 “Health technology and pharmaceutical policy” over til kommissæren for sundhed og forbrugerpolitik bl.a. for at styrke Europas evne til at reagere på pandemier, skriver nyhedsbrevet.

Patientsikkerhed nedprioriteres
– Det er problematisk, at de institutioner, som skal skabe vækst i EU, samtidig skal have ansvaret for de europæiske forhold vedrørende patientsikkerhed, siger Pharmadanmarks formand, Antje Marquardsen, til nyhedsbrevet.

– Det kræver en meget klar rollefordeling mellem sundheds- og industridirektoratet for at fungere, fortsætter Antje Marquardsen.

Sundhedskommissæren i EP’s varme stol 30. september
Ansvaret for sundhed minus lægemidler bliver den litauiske sundhedsminister og kommende EU-kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed, Vytenis Povilas Andriukaitis.

Han eksamineres af EU-parlamentets miljø-, sundheds- og fødevaresikkerhedsudvalg (ENVI) tirsdag 30. september kl. 9-12.

Den 63-årige Vytenis Andriukaitis bærer Østeuropas historie i sig. Han er født i Sibirien. Hans familie blev forvist i 1941, og han fik lov at vende hjem til den daværende sovjetrepublik Litauen i 1958.

Sundhedskommissæren er socialdemokrat og uddannet kirurg. Han blev optaget af det socialdemokratiske undergrundsparti i 1975, arresteret af KGB, deltog i Litauens løsrivelse og opbygning bl.a. som to gange slagen præsidentkandidat. (Dj/280914)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.