Island: Kun landingsforbud er lovlig sanktion

Parallelt med sildesanktionerne mod Færøerne forbereder fiskerikommissær Maria Damanaki sanktioner mod Island og Færøerne i makrelstriden.

Af Claus Djørup
– Vi har ikke kendskab til en definitiv EU-beslutning om sanktioner mod Island. Under alle omstændigheder tror vi, at EU ikke vil gribe til ulovlige metoder mod os, så vi afventer hvad EU beslutter, siger Islands chefforhandler angående makrel, Sigurgeir Thorgeirsson, til Fagpressebureauet.

Den islandske forhandler kan ikke udtale sig Færøernes situation, som ikke er helt sammenlignelig, bl.a. fordi Island i modsætning til Færøerne er medlem af EØS, men for sit eget vedkommende betragter Island alle andre sanktioner end et snævert landingsforbud for makrel som ulovlige, eksempelvis værftsreparationer og import og eksport af fiskegarn.

– Island fastholder, at et landingsforbud i EU-havne for fiskerbåde med makrel er det eneste, som EU kan gøre lovligt uden at overtræde internationale forpligtelser i henhold til WTO og EØS-aftalen. Alle andre foranstaltninger, som griber ind i den fri handel uanset hvad, anser vi for ulovlige – og EU ved det, pointerer Sigurgeir Thorgeirsson.

Sanktioner vanskeliggør forhandlinger
Island har som kyststatsformand inviteret Norge, EU, Færøerne og Rusland til et ekstraordinært møde om makrel i begyndelsen af september i Reykjavik.

– Det er den islandske fiskeriministers (Sigurður Ingi Jóhannsson) forslag, at kyststaterne mødes tidligere for at diskutere problemerne og prøve at finde en løsning. Alle er åbenbart interesseret i en løsning så hurtigt som muligt, siger chefforhandleren.

– Mødet vedrører ikke sanktioner, men det er selvfølgelig bedst at mødes før sådanne foranstaltninger gennemføres. Det vil gøre det vanskeligere at forhandle sig til en løsning, hvis der indføres sanktioner, som går længere end vi finder acceptabelt, slutter Sigurgeir Thorgeirsson. (Dj/010813)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.