Investeringsbank indfører kulstop – med smuthul

Den europæiske investeringsvind blæser til gavn for energiprojekter med lavere CO2-udledning end kul. Foto: Fagpressen.eu

Henrik Sass Larsen: EIB gearet til grønne energiinvesteringer

Af Claus Djørup
Den Europæiske Investeringsbank, EIB, har skruet kraftigt ned for lån til fossile kraftværker og foretager kun sådanne investeringer som udtrykkelig undtagelse.

Det bekræfter erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) i en række svar til klima- og energiordfører Steen Gade (SF) om EIB’s udfasning af lån til produktion baseret på fossile brændsler.

CO2-loft på 550 gram/kWh giver plads til gas
EIB’s energistrategi fra 23. juli 2013 indførte en emissionsstandard, Emission Performance Standard (EPS), der sætter loftet til 550 gram CO2 per produceret kWh.

Ifølge Experimentariums energiteknologikort udleder et kulkraftværk 800 gram/kWH, et affaldsforbrændingsanlæg 500 gram/kWh og et gasfyret kraftværk 400 g/kWh.

I perioden 2007-2012 udlånte EIB 71,6 milliarder euro (534 mia. kr.) til energiprojekter, hvoraf 2,5 procent gik til kulfyrede anlæg og kraftvarmeværker, oplyser erhvervsministeren.

Kul kræver bestyrelsens godkendelse
– I praksis betyder det, at EIB i sin screening af fossile energiprojekter som hovedregel ikke kan investere i kul, brunkul eller oliefyrede kraftværker. Fra 2013 er det med den gældende energistrategi ikke længere muligt at investere i sådanne værker, medmindre der er tale om helt særlige undtagelser, der behandles i bestyrelsen fra gang til gang, understreger Henrik Sass Larsen.

Vedvarende energi, herunder smart grids, er et prioriteret indsatsområde i EIB´s gældende, rullende treårsplan for 2014-16.

Danmark ejer 2,3 %
Den danske regering lægger vægt på en udlånspolitik, der understøtter EU’s langsigtede målsætning om en kraftig nedbringelse af CO2-udslippet frem mod 2050, erklærer Henrik Sass Larsen.

Imidlertid ejer Danmark kun 2,3 procent af EIB, mens Tyskland, Frankrig, Storbritannien og Italien hver ejer 16,1 procent.

Danske prioriter kan kun sikres ved at finde alliancepartnere, tilføjer Henrik Sass Larsen: – Det kan være nødvendigt at indgå kompromiser for at få dele af danske prioriteter igennem. (Dj/161014)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.