Ingen stemning for flere CO2-kvotesektorer

Transportsektoren forbliver desværre uden for EU’s CO2-kvotehandelssystem, vurderer Rasmus Helveg Petersen. Foto: Fagpressen.eu

Transportsektoren fredes i EU’s 2030-mål

Af Claus Djørup
Der kommer næppe noget ud af den danske opfordring til EU-kommissionen  om at undersøge indlemmelse af transport- og landbrugssektorerne i CO2-kvotehandelssystemet.

– Det er ikke på bordet. Drøftelserne tyder på, at den nuværende arkitektur for klima- og energipolitikken fortsætter, konstaterer klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R).

En udvidelse af kvotesektoren – der i dag udgøres af industri og kraftværker – ville give større efterspørgsel og dermed højere priser på CO2-udledningsrettigheder.

Transport-og landbrugssektorerne udgør sammen med bygninger de tre hovedområder (BBB for biler, bønder og boliger), der er målet for de nationale CO2-mål.

Der er heller ikke VE-mål for transportsektoren, bekræfter Rasmus Helveg Petersen og tilføjer et ‘desværre’. (Dj/131014)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler4 og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.