Hvad 3. december betyder for vognmandsbranchen

ITD og DTL om retsforbeholdet

Af Claus Djørup /Transportmagasinet
Tyveri af benzin- og dieselkortkort, indbrud i lastbiler, tyveri af lastbiler og intelligent kontrol i grænseområder er eksempler på sager og områder, hvor politiet har behov for Europols fleksibilitet, siger EU-ansvarlig Karen Roiy, ITD.

– Vi ved ikke, hvor mange opslag der var på transport, men der var 70.000 danske opslag i Europol sidste år. Det er mange små og større sager. Små sager som tyveri af dieselkort vil ikke få samme prioritet som i dag, hvis vi ikke er med i Europol, siger Karen Roiy.

– Vi skulle gerne fortsætte med den centrale udveksling af oplysninger. Generelt er Europol en fordel ved grænseoverskridende kriminalitet.

– Politiet vil ikke få de samme muligheder for at følge op på sagen på europæisk plan. Vores frygt er, at de små sager ikke vil få samme prioritet som i dag, fortsætter europakonsulenten om en situation med nej-flertal.

Man kan selvfølgelig udveksle oplysninger direkte mellem landene, men det er mere besværligt og bureaukratisk. Karen Roiy tvivler på, at alle 70.000 forespørgsler (8 i timen døgnet rundt) ville være foretaget uden den nemme adgang via Europol.

Lettere inddrivelse
Karen Roiy fremhæver forordningerne om betalingspåkrav og småkrav.

– Har man et krav mod eksempelvis en tysk part, tvinges man til at gå gennem det tyske system, og det kan vore mindre virksomheder have svært ved. Forordningerne sikrer ens procedure i hele Europa, dvs. det er er nemmere og billigere for små virksomheder at føre en tvist igennem.

Det bliver også nemmere at efterforske grænseoverskridende kriminalitet i andre EU-lande, for eksempel i tilfælde hvor en virksomhed har fået stjålet en lastvogn i Danmark, hvis direktivet om efterforskningskendelse i straffesager tilvælges, pointerer Karen Roiy.

ITD forbereder indsamling af eksempler, hvor medlemmer har fået hjælp af Europol eller kunne have haft fordel af, at de pågældende retsakter gjaldt i Danmark.

ITD er den første vognmandsorganisation, der allerede anbefaler et ja ved folkeafstemningen.

Sværere for konkursryttere
– Overordnet hænger det indre marked og retssamarbejde sammen, lyder udgangspunktet for chefjurist John Roy Vesterholm, DTL.

Umiddelbart fremhæver han forordningen om konkurs.

– Det er et grundlæggende princip i forordningen, at medlemsstaterne skal anerkende hinandens konkurser m.v. Udgangspunktet er, at insolvensbehandlingen af en skyldner, der har aktiver i flere medlemsstater, skal ske i den stat, hvor centrum for skyldnerens hovedinteresser befinder sig, forklarer John Roy Vesterholm.

– Det har den konsekvens, at en virksomhed har vanskeligere ved at unddrage sig sine kreditorer. Det kunne f.eks. ske kort før konkursen ved at flytte det registrerede hjemsted til et andet medlemsstat, der har lempeligere regler. Det imødegår konkursforordningen, siger chefjuristen.

Videre fremhæver han småkravsforordningen for beløb op til 2000 euro (knap 15.000 kroner) på det civil- og handelsretslige område.

– Det gør nemmere og billigere at forfølge små krav. Hvis Danmark ikke er en del af dette samarbejde, skal man enten bruge national lovgivning eller en bilateral aftale med det pågældende land.

– Endelig ser vi selvfølgelig en interesse i, at der stadig væk er et internationalt politisamarbejde. Det er vi afhængige af på mange områder, for grænseoverskridende kriminalitet er heller ikke et ukendt begreb inden for godstransport, slutter John Roy Vesterholm.

Tilvalgte retsakter
22 eksisterende direktiver og forordninger, som indgår i folkeafstemningen om en retstilvalgsordning:

1. Den europæiske efterforskningskendelse i straffesager
2. Den europæiske beskyttelsesordre
3. Den civilretlige beskyttelsesordre
4. Menneskehandel
5. Seksuelt misbrug af børn
6. Cybercrime
7. Markedsmisbrug
8. Falskmøntneri
9. Konkurs
10. Bevisoptagelse
11. Betalingspåkrav
12. Småkrav
13. Et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav
14. Mægling
15. Rom I-forordningen om lovvalg inden for kontrakt
16. Rom II-forordningen om lovvalg uden for kontrakt
17. Bilaterale aftaler om lovvalgsregler
18. Arveret
19. Bruxelles IIa-forordningen
20. Underholdspligt
22. Bilaterale familieretlige aftaler
22. Kontosikring

(Dj/070915)

Artiklen er oprindelig fra Transportmagasinet nr. 15/2015

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.