Husmøller må nøjes med politiske garantier for 20 års støtte

Denne 5,5 kW mølle er blandt de op til 400 husstandsvindmøller fra før 20. november 2012, der ikke får forlænget støtteperioden. Foto: Fagpressen.eu

Onsdag 11. februar åbnes for husmølle- og solcellestøtte

Af Claus Djørup
Nye ejere af husstandsvindmøller får støtte i 20 år med EU-kommissionens velsignelse, mens de eksisterende husmølleejere må nøjes med 12 år, for det var hvad EU-kommissionen godkendte i 2001.

De nye regler træder i kraft onsdag 11. februar efter et langt tovtrækkeri med EU-kommissionen om den ny støttelov, som blev trukket yderligere ud af kommissionens korrektioner til sine egne afgørelser.

Fra den 11. februar kan solcelleejere, der har etableret anlæg fra den 20. november 2012 og opfylder betingelserne, ansøge Energinet.dk om at blive omfattet af overgangsordningerne.

Solcellepuljen til private husstande på 60 MW i 2015 åbner for ansøgninger den 16. marts 2015, oplyser Energistyrelsen.

Før og efter 20. november 2012
Ejere af husstandsvindmøller opstillet møller tidligst 20. november 2012 samt nye husmølleejere kan fra onsdag ansøge Energinet.dk om støtte efter de nye regler.

De gamle husstandsvindmøller op til 25 kW fra før 20. november 2012 kan kun modtage støtte i form af en garanteret afregningspris på 60 øre/kWh i 12 år efter 1. januar 2003.

Tidsbegrænsningen gælder her fra årsskiftet 1. januar og blev meddelt den 17. december til overraskelse for branchen, som de facto regnede med ubegrænset støtteperiode.

Imidlertid afslår EU-kommissionen at forlænge den oprindelige periode på 12 år med argumentet, at der er intet incitament ved at give eksisterende husmøller yderligere støtte. Derimod mener Danmarks Vindmølleforening og Brancheforeningen for Husstandsvindmøller, at møller vil blive taget ned, fordi vedligeholdelsen ikke længere kan betale sig.

Lille forskel på tilbagebetalingstider
Energistyrelsen konkluderer, at der i gennemsnit er tale om en marginal forskel på tilbagebetalingstiden mellem de to støtteordninger for husmøller, dvs. med og uden 60-øren for strøm leveret til nettet.

Den årsbaserede nettoregning blev lukket netop per 20. november 2012. De gamle husmøller bevarer denne fordelagtige afregning i støtteperioden og er desuden på en gunstigere skatteordning.

Den ny ordning giver husstandsmøller en afregningspris på 250 øre/kWh for møller på op til 10 kW og 150 øre/kWh for møller på op til 25 kW for den strøm, mølleejeren ikke selv bruger.

VE-ordninger godkendes i EU-etaper
Imidlertid gælder EU-godkendelsen for nye solcelle- og hustandsmøller kun til og med 2016. PSO-systemet (den forbrugerbetalte afgift til VE-støtte m.m.) skal ændres og bringes i overensstemmelse med kommissionens nye definitioner for ikke-diskriminerede støtte.

De syv energiforligspartier er enige om en garanti til støttemodtagerne. Støtten finansieres inden for energiaftalen i hvert fald til og med 2020, hvis der ikke findes en løsning på PSO-sagen næste år.

Energiforligspartierne (alle bortset fra Liberal Alliance) og EU-kommissionen har givet hinanden håndslag på at modificere ordningen.

PSO-sagen handler ikke om statsstøtteregler, men om andre traktatregler angående diskrimination og om EU-kommissionens famlende kurs mod et mere ensartet støtteregime med transnationale subsidier.

Først i slutningen af april sidste år blev det klart, at EU-kommissionen “aktivt og separat problematiserede finansieringen af den danske PSO-ordning i forhold til importeret el i relation til traktatens artikel 30 og 110 om ikke-diskriminering indenfor det indre marked,” som klima-og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R) skriver i et svar til Per Clausen (EL). (Dj/100215)


© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.