Holger K.: Dansk brændeafgift kan skade holdningen til EU

Forsyningssikkerhedsafgiften af biomasse rummer et selvskabt problem, hvor de danske energipolitikere håber på almindelig sund fornuft hos EU-kommissionens statsstøttejurister, så der fortsat kan sankes brænde i danske skove uden at blive pålagt den afgift på rumvarme, som er aftalt i energiforliget fra 22. marts 2012 mellem alle partier minus Liberal Alliance.

Af Claus Djørup
Venstre, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti har meddelt, at sankebrænde ikke skal omfattes af afgiften, og det er regeringen såmænd enig i.

– Jeg var ved at falde ned at stolen, da jeg første gang hørte om det. Vi forsøger at få en aftale med EU-kommissionen. Vi forsøger at forklare kommissionen, at det vil få konsekvenser for den danske befolknings holdning til EU, hvis man ikke er fleksibel her, erklærede Holger K. Nielsen i skatte- og energiudvalgenes samråd torsdag 17. januar.

– Regeringen ønsker heller ikke at afgiftsbelægge sankebrænde, men det afhænger af EU. Det er en del af forliget, at forsyningssikkerhedsafgiften skal gælde al rumvarme, men at afgiftsbelægge sankebrænde forekommer ikke hensigtsmæssigt, sagde klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) i samrådet, som var indkaldt af Liberal Alliance.

Europaudvalgsformand Eva Kjer Hansen (V) har fulgt op med et folketingsspørgsmål til skatteministeren: ”Vil ministeren redegøre for, hvilken del af hans korrespondance med Europa-Kommissionen, der har fået ministeren til at tro, at også fyringsbrænde skulle omfattes af forsyningssikkerhedsafgiften?”

ENERGIBESKATNINGSDIREKTIVET OMFATTER IKKE BRÆNDE
Holger K. Nielsen fremsætter i marts lovforslaget om forsyningssikkerhedsafgift af biomasse (afgift af rumvarme).

En undtagelse for selvskovet pejsebrænde kan være konkurrenceforvridende og rumme statsstøtte. Det kunne ende med et nej fra Bryssel, uanset at det er en folkelig aktivitet, som det vil være politisk omkostningsfuldt at afgiftsbelægge og dyr at administrere med 25.000 skovenheder, frygter skatteministeren og ordførere.

Derfor beder, trygler og advarer danske ministre EU-kommissionen, men i hvert fald kommissionens generaldirektorat TAXUD og skattekommissær Algirdas Šemeta har ikke hørt fra den danske regering om sagen. Imidlertid lader der til ikke at være et EU-problem, fremgår det af en skriftlig kommentar fra Bryssel.

Træ (’wood’) er ikke omfattet af energibeskatningsdirektiv, så ingen EU-regler hindrer Danmark fra at afgiftsundtage fyrrebrænde, påpeger kommissionen.

FORHANDLEDE OM RUMVARME I KOLD VINTER UDEN TANKE PÅ KAMINER
Energiforligets konsekvens for sankebrænde er åbenbart blevet overset i forhandlingerne i vinteren 2012.

– Dette punkt har aldrig været på bordet. Det har aldrig været vores hensigt, at brænde, man samler op i skoven, skulle pålægges en ny afgift. Det medvirker vi simpelt hen ikke til. Det ville være til grin hos befolkningen, siger energiordfører Mike Legarth (K). Han opfordrer regeringen til i givet fald at udfordre EU.

Løsningen skal også indeholde andre brændsler til brændeovn og pejs for at undgå grænsehandel, fastslår Mike Legarth.

FALDENDE FORBRUG AF PARTIKELFORURENENDE BRÆNDE
Der står cirka 750.000 brændeovne og 100.000 brænde- eller træpillefyr rundt i hjem og sommerhuse, og de er den største udleder af partikler her i landet, oplyste miljøminister Ida Auken (SF) i december 2012, da hun bebudede nye krav til brændeovne og minimumskrav til højden på nye skorstene.

Forbruget af brænde er faldet 5,2 procent siden 2009, oplyste Energistyrelsen i oktober 2012 på baggrund af en interviewundersøgelse gennemført af Force Technology og Teknologisk Institut. Det samlede forbrug af brænde i 2011 er opgjort til 23,8 Peta Joule mod 25,1 PJ i 2009. (Dj/210113)

Materiale fra denne artikel har været anvendt i en artikel på Maskinbladet.dk

Comments are closed.