Hjort: Hellere håndhævelse end mere ØMU

Femkløver skitserer finansunion med fælles eurobudget i 2025

Af Claus Djørup
Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) og de øvrige 27 økonomi- og finansministre mødes her tirsdag (14. juli) morgen i Bryssel for at diskutere videreudvikling af den økonomisk-monetære union på baggrund af den såkaldte femformandsrapport “Completing Europe’s Economic and Monetary Union”.

Hans budskab på økofinmødet vil først og fremmest være at gennemføre og håndhæve de mange styrkelser af det økonomiske samarbejde, som allerede er vedtaget.

Fælles indskudsgaranti
– Vores rapport viser, at der inden for den nuværende traktat kan og bør gøres en masse på kort sigt for at forbedre ØMU’en, konkluderer EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker, rådsformand Donald Tusk, den netop genvalgte euroformand Jeroen Dijsselbloem, eurocentralbankchef Mario Draghi og EU-parlamentsformand Martin Schulz.

“I en første fase fra 1. juli 2015 til 30. juni 2017 lægger rapporten op til tiltag inden for de eksisterende traktater,” oplyser Claus Hjort Frederiksen i et notat til Folketingets europaudvalg.

“Konkret peges bl.a. på en styrket reformindsats, en modernisering af det europæiske semester, udvikling af en kapitalmarkedsunion og færdiggørelse af det styrkede banksamarbejde, som foreslås udvidet med en fælles indskudsgarantiordning,” hedder det.
 
Nyt F-begreb: Finanspolitisk union med fælles eurobudget
“I anden fase, der skal være færdig senest i 2025, lægger rapporten op til mere vidtgående foranstaltninger med henblik på at færdiggøre ØMU’ens økonomiske og institutionelle arkitektur.

Her sigtes blandt andet til bindende målsætninger og standarder for landenes reformindsats og økonomiske resultater og et fælles budget for euroområdet, der kan fungere som en stabiliseringsmekanisme til at modgå økonomiske udsving i de enkelte eurolande, samt flere fælles beslutninger om landenes nationale økonomiske politik,” fortsætter Claus Hjort Frederiksen.

Fokusér på det allerede vedtagne 
“De mere vidtgående tiltag vurderes at rejse en række politiske og økonomiske udfordringer og vil umiddelbart være vanskelige at nå til enighed om,” advarer han.

Endelig understreger den danske finansminister, at eventuelle nye ØMU-tiltag bør være åbne for alle EU-lande og dermed også for ikke-eurolande, som måtte ønske at deltage.

“Det er derfor positivt, at rapporten lægger op til en sådan åben og transparent proces. Regeringen vil tage nærmere stilling, når eventuelt konkrete tiltag bliver fremlagt,” slutter Claus Hjort Frederiksen.

Denne sag og de øvrige punkter på Bastilledagens økofinmøde er klaret ved skriftlig forelæggelse. (Dj/140715)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.