Helle Thorning-Schmidt: Mange ønskede mindre klimapakke

Klimapolitisk barometer ved Christiansborg. Foto: Fagpressen.eu

Intet EU-land får lov at forhøje CO2-udledningen

Af Claus Djørup
2030-klimpakkens mål om mindst 40 procent CO2-reduktion i EU forhold til 1990 står fast uanset resultatet af klimatopmødet i Paris i december næste år.

– Når vi sætter et mål på mindst 40 procent, så betyder det netop, at vi ikke kan få et lavere reduktionsniveau end de 40 procent. Nu skal lande som USA, Kina og Indien følge efter, erklærede statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), da hun torsdag 30. oktober aflagde rapport i europaudvalget om EU-topmødet 23.-24. oktober.

Målet er 20 procent i 2020, så der er tale om en fordobling, der skal nås på 10 år.

– Ingen lande får lov at øge deres udledninger i ikke-kvotesektoren. Det er et stort skridt, at alle skal bidrage med at reducere deres udledninger, fremhævede statsministeren.

Set med den danske regerings øje er det en succes og et stærkt signal til de globale forhandlinger, at 2030-aftalen indeholder tre mål, for det arbejdede kun et fåtal lande for. De to øvrige mål er VE-andel og energieffektivisering, begge på 27 procent.

– Nogle af os ønskede mere, mange ønskede mindre, opsummerede Helle Thorning-Schmidt.

Bekymringen for forholdsvis større danske byrder og underminering af konkurrencevnen imødegik statsministeren i hvert fald delvis: Danske virksomheder udleder generelt mindre CO2 end europæiske. Desuden har mange danske virksomheder specialiseret sig i energieffektive løsninger og VE, og de får gavn af høje målsætninger.

– Der er selvfølgelig grænser for, hvor langt både EU og Danmark kan gå foran. Derfor har vi prioriteret et loft på, hvor meget Danmark kan blive pålagt, og fleksibilitet mellem kvote- og ikke-kvotesektoren, pointerede Helle Thorning-Schmidt. (Dj/031114)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.