Hasteprocedure for medicinske gmo-forsøg mod Covid-19

Enstemmigt mandat til midlertidig ophævelse af miljørisikovurdering
Opsamling på mandater om fiskeri og EU-klimalov

Af Claus Djørup
Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fik fredag 26. juni europaudvalgets enstemmige mandat til EU-kommissionens hasteforslag om en forordning vedrørende kliniske forsøg med genmodificerede lægemidler, der skal bruges til behandling eller forebyggelse af Covid-19.

Forslaget indebærer, at en miljørisikovurdering midlertidigt kan springes over, så vacciner og lægemidler hurtigere kan gøres tilgængelige for patienterne.

Forordningen gælder kun så længe, som WHO betragter Covid-19 som en pandemi eller – hvis definitionen på pandemi ikke længere opfyldes globalt – EU-kommissionen erklærer en folkesundhedsmæssig krisesituation.

Forslaget behandles i ambassadørforsamlingen fredag 3. juni, forventer Magnus Heunicke.

EU-parlamentet hjælper forslaget hurtigt igennem ved formentlig at lade det behandle direkte i plenum uden udvalgsbehandling.

To gmo-holdige vacciner er under klinisk afprøvning, oplyste sundhedsministeren.

Den øvrige arbejdsmiljølovgivning gælder uanset den midlertidige fritagelse for miljørisikovurdering.

Sundhedsrisikoen forøges ikke for de ansatte ved gennemførelse af den foreslåede forordning for kliniske forsøg med gmo-vacciner mod Covid-19, vurderer Arbejdstilsynet.

– Hvis man har så begrænset øget risiko, så må det omvendt betyde, at det har begrænset værdi i en normal situation, ræsonnerede Kim Valentin (V) og lagde op til at overveje en afskaffelse af den regulering.

Den samme tanke har strejfet sundhedsministeren.

-Jeg er for meget lægmand til at kunne vurdere det. Regeringen arbejder for en efterfølgende vurdering, svarede Magnus Heunicke, Han forsikrede, at der ikke er lagt op til en ladeport eller smuthul fra de generelle bestemmelser.

Fiskeri-og klimamandater
Ugen før voterede alene Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige voterede nej til de to fiskerimandater ved fiskeriminister Mogens Jensens (S) forelæggelse den 19. juni vedrørende henholdsvis stramninger i årets fiskerimuligheder i Nordsøen og Skagerrak og generel fiskerikontrol herunder eventuelle kameraer om bord.

Klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) fik i samme møde mandat til forhandlingerne om en EU-klimalov, som Dansk Folkeparti og Enhedslisten voterede imod.

Kim Valentin undrede sig over, at regeringen ikke går hårdere efter 65 % CO2-reduktion i 2030 i stedet for 50-55 procent, som bl.a. socialdemokrater og Venstre i EU-parlamentet går ind for det.

Dan Jørgensens forhandlingstaktiske position er ”mindst 55 procent”, som det fremfår af et høringssvar fra 25. juni.

Venstre stemte for EU-budgetpartiernes vedtagelse
Venstre meldte sig ind i det europapolitiske flertal efter folketingets hastedebat om genopretningsfonden onsdag 24. juni.

Venstre stemte for vedtagelsesforslaget fremsat af S-regeringen sammen med R, SF og K, selv om partiet havde fremsat sit eget resolutionsforslag.

”Folketinget ønsker en solidarisk, retfærdig og ansvarlig genopretning af europæisk økonomi, som styrker den grønne omstilling. I forhandlingerne om en genopretningsfond ønsker Folketinget et resultat, som varetager danske interesser bedst muligt,” lyder den vedtagne debatkonklusion, som DF, EL, NY, LA, AL og eksalternativisten Susanne Zimmer stemte imod.

Jan E. Jørgensens (V) bortfaldne forslag lød: ”Folketinget ønsker en solidarisk, retfærdig og ansvarlig genopretning af europæisk økonomi, som styrker den grønne omstilling. Bidrag fra genopretningsfonden skal være midlertidige, må ikke skabe præcedens, og skal hovedsagelig ydes som lån og med krav om overholdelse af retsstatsprincippet og økonomiske reformer. Folketinget ønsker, at disse danske interesser varetages.”

Budgetmandat 3. juli
Europaudvalget udstikker fredag 3. juli mandat til udenrigsminister Jeppe Kofod (S) angående EU-kommissionens forslag til budget for 2021.

Det er det første år i den næste syvårige budgetramme 2021-2027, som regerings-og statslederne måske bliver enige om den 17.-18. juli på deres første fysiske møde efter koronaviruskrisens udbrud.

”Danmark finder ikke, at en modernisering af budgettet bedst sikres ved øgede udgiftsniveauer, men ved udgiftspolitiske prioriteringer. Det er god budgetdisciplin og på linje med håndteringen af udgiftsønsker i medlemslandene. Samme tilgang bør gøre sig gældende i EU,” hedder det i regeringens oplæg til forhandlingsmandat.

Regeringen lægger vægt på, at mindst 25 procent af EU’s udgifter bidrager til klimarettede initiativer. (Dj/290620)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.