Hård Brexit udskydes til nytår 2020 for havfiskere

Nordatlantisk fiskeriaftale skal gælde hele 2019 uanset Brexit

Af Claus Djørup
‘Fish don’t do borders’ – fisk kender ikke grænser, som man kan læse i The Irish Times om irsk fiskeri britisk farvand.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) siger det samme på en anden måde om bæredygtigheden i fiskeriet, der er på højkant: Eksempelvis er silden i dansk farvand, mens den er lille, og i britisk farvand, når den er stor klar til at blive fisket.

– Alle parter har en forståelse hinanden imellem om, at det aftalte gælder for hele 2019 uanset hvad det ender med, siger Eva Kjer Hansen forud for EU-fiskeriministerrådsmødet mandag 17. december.

Her er eneste punkt fiskerikvoter i Nordsøen og Nordatlanten i 2019.

Otte lande i EU27 har et særligt fiskerisamarbejde om en mindelig aftale med Storbritannien. Det er Irland, Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Holland, Frankrig og Spanien.

– Mit indtryk er, at også briterne vil stå ved de fiskerikompromiser, vi laver for 2019. Det er meldingen fra den britiske regering, siger Eva Kjer Hansen.

Forinden er EU’s forhandlinger med Norge afsluttet, hvilket sikrer danske fiskere adgang til norsk farvand fra dag ét efter nytår.

Tre partier imod fiskerimandat
– For mange huller, sagde fiskeri- og klimaordfører Søren Egge Rasmussen (EL) om mandatet.

– For mange restriktioner, sagde EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth (DF), der tog udgangspunkt i Danmarks Fiskeriforenings kritik af den biologiske rådgivning.

– Vi skal tænke på den samlede ramme for EU og ikke kun på, hvor mange fisk vi kan fange i Danmark, fremførte EU- og klimaordfører samt EP-spidskandidat Rasmus Nordqvist (AL).

Således fandt de to EU-skeptiske ikke-regeringspartier sammen om et nej sammen med det supereuropæiske Alternativet.

Kontrol med overfiskeri
Socialdemokratiet og Det radikale Venstre sikrede mandatet. De blev forsikret om, at Eva Kjer Hansen vil rejse spørgsmålet om kontrol for at afværge overfiskeri, når landingsforpligtelsen (dvs. udsmidsforbuddet) træder fuldt i kraft 1. januar 2019.

-EU-kommissionen har ikke leveret et ordentligt svar på, hvordan man kontrollerer, at fisk alligevel ikke bliver ulovligt ‘discarded’ (smidt tilbage), påpeger den danske fiskeriminister.

I slutningen af februar er hun vært for en større konference om kontrol af landingsforpligtelsen og anvendelse af elektroniske metoder.

Lukkedage ineffektivt til redning af ålen
Ålen er truet og har det rigtigt dårligt, fastslår Eva Kjer Hansen.

Hun citerer DTU Aqua for, at det marine fiskeris effekt på ålen er tre procent.

Derfor tiltror hun ikke tre måneders lukning som et effektivt redskab, som sandsynligvis vil indgå i et kompromis på EU-fiskeriministerrådsmødet 17. december. Spærringer og skarven har større betydning.

– Det er et fremskridt, at EU-kommissionen har glasål, Middelhavet og ferskvand med, pointerer fiskeriministeren.

På EU-fronten tilbyder hun at stille Danmark til rådighed for et forskningsprojekt om beskyttelse af ålen.

Indkomsterstatning til danske ålefiskere
På hjemmefronten forbereder hun en statsfinansieret kompensation på 4,2 millioner kroner til de cirka 70 kommercielle ålefiskere, der afskæres fra ålefiskeri i november, december og januar.

– Det er en markant svækkelse af deres indkomstmulighed, når ålefiskeriet lukker i tre måneder. Vi taler om fuldtids ålefiskere, og det er EU-medholdeligt. Vi har gjort noget tidligere i torskefiskeriet, understreger Eva Kjer Hansen.

Tange Sø tømmes ikke
Til Søren Egge Rasmussens skuffelse afviste Eva Kjer Hansen, at påtænker initiativer om fjernelse af spærringen ved Tange Sø (vandkraftværket) for at give ålen bedre forhold.

Han opfordrede til at fjerne den spærring ved Tange Sø eller lave en anden løsning, så ålen kan passere. (Dj/161218)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.