Handicapkort til turister

Mandater til handicapkort, skydevåben og retssamarbejde om forkyndelser

Af Claus Djørup

MANDAT 1 Handicapkort uden ret til sociale ydelser
Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) havde det store smil på, da hun forelagde et mandat i europaudvalget fredag 10. november. Det handlede nemlig om at gøre det lettere at bevæge sig rundt i EU som handicappet – uden at tildele nye rettigheder i serviceloven til udenlandske personer med handicap.

EU-kommissionen foreslår et direktiv for henholdsvis et EU-handicapkort og EU-parkeringskort.

Det første kort vil give samme adgang til fordele som besøgslandets egne borgere såsom rabatter i offentlig transport og kørestolspladser ved koncerter og sportarenaer med samt personlige assistenter, men ikke sociale ydelser eller ydelser på beskæftigelsesområdet.

Det fremgår eksplicit af den seneste kompromistekst på dansk initiativ, at ydelser på baggrund af individuel vurdering eller visitation er undtaget, understregede Pernille Rosenkrantz-Theil. Dermed afskærmes mod nye udgifter til individuelle kørselsordninger eller hjælpeordninger på biblioteksområdet.

Det andet kort giver adgang til at parkere på lige fod med besøgslandets bilister med handicap.

Den danske regering arbejder for, at driftsomkostningerne kan dækkes ved gebyrer.

Ikke-EU-borgere
EU-kommissionen foreslår i et tillægsforslag, at tredjelandes borgere får samme adgang til de to kort.

Den udvidelse er omfattet af det danske retsforbehold, så et handicapkort udstedt i eksempelvis Sverige eller Tyskland vil ikke vil gælde i Danmark. .

Hvordan skal en p-vagt i praksis kunne se, om det er en EU- eller tredjelandsborger, der har fået udstedt et handicapkort i et andet EU-land, spurgte løsgængeren Theresa Scavenius.

– Vi er ikke forpligtet af det, men al logik tilsiger, at vi gør det alligevel. Det vil som udgangspunkt være min indstilling, at vi skal prøve at gøre det alligevel, så det bliver nemmest tænkelig at komme rundt, svarede Pernille Rosenkrantz-Theil uden at binde sig.

Handicapbiler med ældre motorer
Der er lang leveringstid på handicapbiler, anførte EU- og transportordfører Niels Fl. Hansen (K) og foreslog, at de undtages fra miljøzoner.

Miljøzonespørgsmålet indgår i forhandloingerne, men Pernille Rosenkrantz-Theil kunne endnu ikke fortælle, hvor det lander.

Forhandlingsstrategi
EU-ordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DD) undrede sig over, at regeringen lægger ‘stor vægt’ og ikke ‘afgørende vægt’ på, at det ikke vedrører sociale ydelser.

Spørgsmålet kommer ofte op ved mandatgivninger, og svarene er temmelig ens om forhandlingsstrategi og indflydelse som i dette tilfælde. ‘Afgørende vægt’ indeholder et nej, hvis Danmark ikke får det som krævet.

– Det er vores vurdering, at det ikke vil tjene danske interesser at anvende ‘afgørende vægt’, erklærede Pernille Rosenkrantz-Theil.

– Forhandlingerne i ministerrådet har været rigtig gode, og vores klare danske prioritering har vundet genklang og fundet støtte både hos formandskabet og blandt medlemslandene. Derfor er vores vurdering, at resultat, der ligger på bordet nu, opfylde de store vægte, fortsatte socialministeren.

Hun fik næsten hele europaudvalgets opbakning. Alene Alternativet voterede nej per forhåndsbesked.

MANDAT 2 Samarbejde om kontrol med skydevåben
De 27 EU-lande opruster mod internationalt gangstervæsen. Medlemslandene skal blandt andet koordinere registrering og kontrol, så det enkelte skydevåben kan opspores, når det skifter ejer over grænserne.

Forordningsforslaget levner en sikkerhedsventil, der giver mulighed for strengere nationale importrestriktioner end forordningen af hensyn til den nationale sikkerhed.

Det sker i EU-kommissionens forslag til opstramning af forordningen fra 2012 om import-, eksport- og transitforanstaltninger for skydevåben. Forslaget gennemfører artikel 10 i FN’s protokol om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter samt ammunition hertil, der igen supplerer FN’s konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet.

Landene får fire år til at etablere de nødvendige it-systemer, herhjemme hos justits- og skatteministerierne.

Justitsminister Peter Hummelgaard Thomsen (S) fik mandat i europaudvalget fredag 10. november. Alene Dansk Folkeparti voterede imod ved en forhåndsbesked.

Forslaget handler først og fremmest om lovlig handel og sigter ikke direkte på bekæmpelse af skønsmæssigt 35 milllioner ulovlige skydevåben i EU, men det vil være et nyttigt værktøj, når der indføres importregler ltilsvarende den eksisterende eksportkontrol, pointerer justitsministeren.

– Det vil bidrage til en stærkere kontrol og overblik over, hvilke våben der blivert indført i EU og til hvilken brug og dermed også begrænse den ulovlige indførsel af våben, forsikrede Peter Hummelgaard Thomsen over for EU-ordfører Alexander Ryle (LA) og løsgænger Theresa Scavenius.

Sidstnævnte har specielt øje for, at våben til sin fredstid flyder ulovligt fra Ukraine ind i EU.

– Alle de mange våben i omløb bliver en kæmpe udfordring for alle i nærområderne til Ukraine. Derfor bliver det endnu mere afgørende, at vi har de rigtige juridiske instrumenter på plads, bekræftede Peter Hummelgaard Thomsen.

MANDAT 3 Dansk tilpasning til e-CODEX
Justitsminister Peter Hummelgaard Thomsen fik bag lukkede døre enstemmig opbakning til mandatet til et forslag, der er omfattet af retsforholdet.

Det vedrører ændringer i specifikationer og it-krav i e-CODEX-systemet (e-Justice Communication via On-line Data Exchange), der anvendes ved forkyndelse i andre medlemslande af retslige og udenretslige dokumenter i civil- og handelsretlige sager. (Dj/141123)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.