Grønlands regering forbereder forfatning

Suka K. Frederiksen er minister for selvstændighed samt miljø, natur og landbrug. Foto: Kaj Joensen

Selvstændighedsregering vil udvide samarbejdet med EU

Af Claus Djørup og Kaj Joensen
Grønland vil gerne udvide samarbejdet med EU, men et egnetligt medlemskab kommer ikke på tale.

En af de sidste afstemninger i det grønlandske landsting, Inatsisartut, før regeringsomdannelsen handlede om forslaget fra Demokraterne om en undersøgelse af fordele og ulemper ved en genindmeldelse i EU.

Det var fremsat af et regeringsparti, men alle øvrige partier stemte nej ikke mindst af hensyn til fiskeriet.

Halvandet døgn senere blev Demokraterne og Atassut udskiftet med IA og Naleraq som Siumuts koalitionspartnere.

Deres koalitionsaftale siger meget lidt om EU, men i Bryssel kan man glæde sig over, at det korte afsnit er inviterende: „Samarbejdet med EU inden for handel, erhvervslivet, råstofområdet og energisektoren skal styrkes“.

Udenrigsnaalakkersuisoq (udenrigsminister) Vittus Qujaukitsoq udelukker et EU-medlemskab, så længe det skal ske under Danmarks medlemskab.

– Der vil være begrænsninger i, hvorledes vi kan forfølge vore interesser på øverste politiske plan i EU, og der vil ligeledes være begrænsninger for ”Grønlands” repræsentation i forskellige centrale organer i EU, da vi ikke vil være selvstændigt repræsenteret. Til gengæld vil vi højst sandsynligt skulle aflevere beslutningskompetence på en række områder, for eksempel fiskeri og fordelingen af fiskekvoter, til EU, erklærer Vittus Qujaukitsoq i et svarnotat.

Selvstændighedsminister
Grønland ønsker at forhandle selvstændigt på egne vegne om egne interesser.

Hovedpunktet for det ny naalakkersuisut (selvstyreregering) er udarbejdelse af et forslag til forfatning inden valgperiodens udløb den 28. november 2018.

„Grønland er uigenkaldeligt på vej mod selvstændighed, og denne proces kræver ikke alene politisk stabilitet, men også national samling. Parterne er enige om at fremføre forslag til en ny forfatning ved udgangen af denne valgperiode,“ hedder det i aftalens indledning.

Naalakkersuisut får en decideret selvstændighedsminister. Det er Suka K. Frederiksen (Siumut), som tillige er minister for miljø, natur og landbrug.

Storkoalition – lille opposition
Det nye naalakkersuisut er dannet ved at indskifte to partier – IA og Naleraq – på bekostning af Demokraterne og Atassut.

Den hidtidige regering, som blev dannet efter valget 28. november 2014, havde 17 af inatsisartuts 31 medlemmer bag sig.

Den ny regering har 24 inatsisartutmedlemmer, nemlig 11 fra henholdsvis Siumut og IA og to fra Naleraq.

Den ny oppositions to partier samt en løsgænger, som er ekskluderet fra Naleraq, har tilsammen syv mandater.

10 ministre
IA’s formand, tidligere folketingsmedlem Sara Olsvig (IA), får social- og retsvæsener.

Nalaraqs formand Hans Enoksen, som er tidligere landsstyreformand for Siumut, får fiskeri og fangst.

Siumut har fem miniposter herunder regeringschefen, mens IA har fire og Naleraq én.

Ministerlisten:
1. Kim Kielsen (S): formand
2. Sara Olsvig (IA): sociale anliggender, familie, ligestilling og justitsvæsen
3. Hans Enoksen (N): fiskeri og fangst
4. Aqqaluaq B. Egede (IA): finanser og skatter
5. Vittus Qujaukitsoq (S): erhverv, arbejdsmarked, handel, energi og udenrigsanliggender
6. Agathe Fontain (IA): sundhed og forebyggelse samt nordisk samarbejde
7. Martha Lund Olsen (S): kommuner, bygder, infrastruktur og boliger
8. Doris Jakobsen (S): uddannelse, forskning, kultur og kirke
9. Múte B. Egede (IA): råstoffer
10. Suka K. Frederiksen (S): selvstændighed, miljø, natur og landbrug

Færøsk forfatningsafstemning i 2017
Ved at igangsætte et forfatningsarbejde følger Grønland efter Færøerne.

Det færøske landsstyre er ved at lægge sidste hånd på et forslag til en færøsk forfatning.

Lagmand Aksel V. Johannesen sagde til Kringvarp Føroya 14. oktober, at forslaget kan fremsættes i lagtinget omkring midten af november.

En folkeafstemning skal holdes i 2017 om forfatningen, står der i koalitionsaftalen mellem de regerende partier på Færøerne.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har fastslået adskillige gange, at en færøsk og grønlandsk forfatning skal være indenfor grundlovens rammer. (Dj + KJ/291016)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.