Grønland støtter EU

Aleqa Hammond: EU skal knyttes tæt til Arktis. Foto: Fagpressen.eu

Af Claus Djørup (Artikel fra Sermitisiaq)
Grønland har intet ønske om at genere EU eller holde EU ude af Arktisk Råd. Tværtom ønsker selvstyreformand Aleqa Hammond et tæt samarbejde med EU i Arktis.

EU fik observatørstatus sammen med Kina, Indien, Japan, Sydkorea, Singapore og Italien på Arktisk Råds udenrigsministermøde i Kiruna i maj, men det skete med et forbehold, indtil det canadiske formandskab har forhandlet med EU om enkelte spørgsmål, dvs. sæler.

– Grønland har altid stået bag EU’s ønske om observatørstatus i Arktisk Råd, siger Aleqa Hammond til Sermitsiaq. Hun afviser at kommentere den konkrete forhandling mellem Canada og EU.

– Interessen for at være observatør i Arktisk Råd er et tegn på, at Arktis er vigtig.

– EU er et vigtigt organ for os, selv om vi ikke er medlem. Vi vil hellere have EU siddende tæt ved os end lagt fra os, fordi EU’s bestemmelser ofte har en direkte konsekvens for de arktiske folk. Derfor går Grønland ind for EU’s observatørstatus i Arktis Råd, understreger Aleqa Hammond.

OLT-AFTALEN OVERSKYGGER SÆLFORBUD OG SILDEKRIG
EU’s forståelse for levevilkårene Arktisk kunne betvivles, når EU opretholder forbud mod hvalfangst og import af sælskind og senest har kastet sig ud i en sildekrig med Færøerne, som sandsynligvis følges op med lignende sanktioner mod Island i striden om makrelkvoter. Det hænger selvstyreformanden sig ikke i.

– EU er meget mere end det også i relation til os, svarer Aleqa Hammond.

– I forhold til vores status som OLT-land (Oversøiske Lande og Territorier) har vi et godt samarbejde med EU inden for fiskeri og uddannelse. Vores samarbejdsaftale med Grønland er unik i forhold til andre OLT-lande. Den styrker vores position til at have en anden stemme i EU i forhold til Canada og andre lande. Vi vil gerne arbejde videre med at styrke vores position som OLT-land, erklærer Aleqa Hammond.

PÅ VEJ TIL STATUS SOM HAVFISKERNATION
Naalakkersuisuts overvejelser om at søge om optagelse i kredsen af de såkaldte kyststater, som fordeler fiskekvoter mellem sig (Island, Norge, Færøerne, EU og Rusland), blev berørt på rigsmødet i sidste uge med statsminister Helle Thorning-Schmidt og lagmand Kaj Leo Johannesen, bekræfter Aleqa Hammond.

– Vi nævnte det i forbindelse med pelagiske arter (EU’s silde- og makrelsanktioner mod Færøerne, red.). Forsøgsfiskeriet i Østgrønland giver virkelig gode resultater. Det giver os incitament til at arbejde videre med tanken om en fremtidig rolle som kyststat. Jeg tror også, at de vestnordiske lande har en stærk enighed om, at det går den vej, fortsætter Aleqa Hammond.

– Den beslutning træffer vi ikke endnu. Vi skal lige se udfaldet af forsøgsfiskeriet af makrel og sild i Østgrønland. (Dj/060913)

Comments are closed.