Grænseværdi for benzen strammes

Mandat til lavere tærskler for tre kræftstoffer på arbejdspladser

Af Claus Djørup
Grænseværdierne for benzen, akrylonitril og nikkel skærpes i EU-kommissionens forslag til kræftdirektivets 4. pakke, som beskæftigelsesminister fik europaudvalgets mandat i mødet torsdag 19. november blot en halv time før, at han kunne føje ligestillingsminister til sin titel.

Mandatet gælder grønt lys til forhandlinger med EU-parlamentet.

Alene Enhedslisten, som ikke var repræsenteret på mødet, voterede imod mandatet vedrørende ændringerne i direktivet om beskyttelse af arbejdstagere mod kræftfremkaldende stoffer.

Skærpes med 60 %
Grænseværdien for benzen sænkes til et niveau, der er 2½ gang lavere end den danske grænseværdi, og der er udsigt til yderligere skærpelser.

Peter Hummelgaard Thomsen rettede nemlig en fejl i politikernotatet. Det foreslåede EU-niveau er ikke fastsat af den videnskabelige komité for risikovurdering. Den foreslåede EU-grænseværdi er cirka fire gange over det pågældende niveau, men medlemslandene har pålagt kommissionen at se på muligheden for senere at sænke grænseværdien til samme niveau, som den videnskabelige komité har fastsat.

Den ny EU-grænseværdi for akrylonitril, som ikke er særlig udbredt her i landet, er cirka en fjerdedel af den nuværende danske grænseværdi.

For nikkel og nikkelforbindelser fastsættes grænseværdier, der ifølge Arbejdstilsynet ”i det væsentligste svarer til den nuværende danske grænseværdi”. Den danske grænseværdi er i dag baseret på mængden af opløselige og uopløselige nikkelforbindelser, mens EU-værdien baseres på den indåndede mængde.

Stor modstand mod kortere frister
Peter Hummelgaard Thomsen ville gerne forkorte overgangsfristerne på to-fire år, men det kan han ikke finde opbakning til hos sine ministerkolleger.

Mindsteløn 26. november
Torsdag 26. november drøfter europaudvalget og beskæftigelsesministeren situationen omkring EU-kommissionens mindstelønsforslag og den svenske regerings reaktion angående nærhedsprincippet i forslaget om ”minimilön”.

Mødet begynder kl. 12.30 med foretræde af Fagbevægelsens Hovedorganisation om mindstelønforslaget. (Dj/231120)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.