Garantier til danske elproducenter på 125 mia. kr.

Simon Kollerup: Fastpriskunder risikerer prisstigning ved konkurs

Af Claus Djørup
Danmark følger i kølvandet på Sverige og Finland med en garanti på 125 mia. kr. til den danske elsektor, hvor stigende priser følges af stigende krav om finansiel sikkerhed for deres finansielle positioner ved indgåelse af fastprisaftaler.

Staten garanterer for 100 mia. kr., som dækker op til 80 pct. af garantien. Långivere (banker) skal dække minimum 20 pct. af risikoen, dvs. op til 25 mia. kr. Den midlertidige ordning på samlet 125 milliarder løber til fyringssæsonens slutning den 1. april 2024.

Regeringspartiet Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Moderaterne indgik torsdag 8. september en aftale om sikring af likviditeten i elmarkedet. (Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne står udenfor).

– Vi vil selvfølgelig følge løbende trækket på ordningen og vurdere, om den er tilstrækkelig, men udgangspunktet er, at de (statslige) 100 milliarder er tilstrækkelig, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Kredsen afgrænses til elproducenter og el-handelsselskaber, der varetager produktionsbalanceansvar i Danmark.

El leveres ved konkurs, men ikke til samme pris
Almindelige handelsselskaber er ikke omfattet. Det kan betyde en prisstigning for kunder og husholdninger, der havde kontrakt på en fast pris hos en aktør, der falder bort.

Simon Kollerup lover, at elleverancen fortsætter, men ikke på et konkursramt elhandelsselskabs gamle vilkår.

– Det vigtige for regeringen er at sikre et stabilt og velfungerende elmarked, hvor der ikke bliver likviditetsproblemer for elproduktionen og elleveringen til de danske kunder. Derfor er udgangspunktet, at det er danske virksomheder, der er dækket ind her, erklærer Simon Kollerup.

Aftalen holder dog åben for, at man kan forholde sig enkeltvis til andre virksomheder med stor betydning for stabiliteten på det danske elmarked.

Det er endnu uafklaret, om udenlandske selskaber som Vattenfall og E.ON falder ind under ordningen, som administreres af EKF Danmarks Eksportkredit. Det hedder i aftalen, at ”Andre aktører, der er aktive på det danske el-marked, kan omfattes af statsgarantien, hvis der viser sig behov herfor for at sikre stabiliteten i el-markedet.”

Markedsvilkår
– Det er på klassiske markedsvilkår. Det er ligesom hvis havde taget lånet i banken, og så skal man selvfølgelig risikovurdere dem individuelt, oplyser erhvervsminister Simon Kollerup.

Låntagers omkostning ved kassekreditlånet er en risikobaseret, markedskonform rente samt administrationsgebyr. Videre binder låntageren sig til at ikke udbetale aktieudbytte, mens man har et garantilån. Endelig skal selskabet være finansielt sundt som krævet i EU’s statsstøtteregler.

Aftalen er er stemmeaftale, hvor de ni partier forpligter sig til at stemme for de nødvendige bevillingsansøgninger og hjemler.

Sverige først med undsætning
Den svenske regering hastede en ordning på 250 mia. skr. (174 mia. danske kroner) igennem i Riksdagen mandag 5. september, (http://fagpressen.eu/svensk-finansredning-af-nordisk-elsystem/) og Finland fulgte trop med 10 mia. euro (74½ mia. kr.) Med de danske garantier er statsgaranteret likviditetsstøtte for samlet 373½ mia. dkr. I Nordpool-området.

Norge påtænker ikke at indføre en tilsvarende ordning. ”Der findes for nærværende ikke behov for foranstaltninger i Norge, men vi følger nøje udviklingen,” sagde olje- og energiminister Terje Aasland på et pressemøde i Stockholm mandag 5. september.

– Vi har en god dialog med hinanden – særlig med Sverige, som rykkede hurtigt i weekenden i lyset af, at Putin lukkede for gassen – om, hvordan vi indretter vore ordninger. Vores udgangspunkt er, at det er danske elproducerende virksomheder og danske elselskaber med et produktionsbalanceansvar, siger Simon Kollerup.

I det værste tilfælde risikerer man, at der ikke er strøm, men det scenario betragter han som urealistisk.

– Det er for at illustrere, hvad der er på spil, hvis adgangen til at købe el fryser helt fast, slutter Simon Kollerup. (Dj/090922)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.