Fundamentet lagt for e-ID

Den digitale signatur skal kunne bruges i hele EU, og der kræver fælles regler for identifikation. (Skærmdump)

Komitéafstemning om ansvar ved grænseoverskridende identifikation

Af Claus Djørup
Danmark stemte ja til EU-kommissionens forslag til såkaldt gennemførelsesretsakt vedrørende forordningen om elektronisk identifikation og tillidstjenester, der kaldes EIDAS.

Det skete seks dage efter folketingsvalget i en komité nedsat af EU-kommissionen, bekræfter Digitaliseringsstyrelsen.

Det konkrete forslag om rammer og tekniske krav til et e-ID sikrer, at de enkelte landes identifikationsordninger kan tale med de øvrige EU-medlemslandes systemer (interoperabilitet).

Den daværende udenrigsminister Martin Lidegaard (R) oplyste kort forinden til europaudvalget, at Danmark ville stemme nej, hvis en bestemt ændring ikke blev vedtaget om ansvaret ved anvendelse af tredjepartssoftware, fremgår det af Erhvervs- og Vækstministeriets politikernotat.

Den ændring kom åbenbart i hus, siden den danske repræsentant stemte ja.

Ændringen vedrører de situationer, hvor en medlemsstat skal levere software til brug for autentifikation, der udføres i et andet medlemsland.

“Sigtet er at øge effektiviteten i de offentlige og private onlinetjenester, elektronisk forretningsførelse og elektronisk handel,” hedder det i politikernotatet. (Dj/190815)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.