Frihandelsmandat til håndbog for de små handelskrige

Sejr til Marine Le Pen ved det franske præsidentvalg kunne udløse et mere protektionistisk EU-værn mod billige varer fra Kina. Foto: Fagpressen.eu

Danmark forsøger at undgå flere handelssanktioner over for Kina. EU på kanten af WTO-regler

Af Claus Djørup
Danmarks handel med Kina opretholdes i uændret omfang trods kommende ændringer i EU’s værn mod unfair prisdumping og statsstøtte.

Det vurderede erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), da han fredag 7. april forelagde europaudvalget sit tidlige mandat til forhandlingerne angående EU’s defensive handelsinstrumenter.

Alle partier bortset fra Enhedslisten bakker op om mandatet, der afspejler Danmarks traditionelle frihandelslinje og skepsis over for protektionistiske initiativer.

– Som en lille, åben økonomi er det vigtigt at sikre, at danske virksomheder har adgang til billige råvarer, erklærede Brian Mikkelsen.

Forslaget vil ikke medføre højere toldsatser eller flere antidumpingsager, men samtidig bevare det nuværende beskyttelsesniveau, lyder hans vurdering her før slutspurten indledes i EU-landenes interne forhandlinger.

EU skal holde sig fra kanten af det lovlige
I det forholdsvis korte møde udvirkede EU-ordfører Rasmus Nordqvist (AL) en stramning i forudsætningen om, at den ny forordning skal være i overensstemmelse med WTO’s regler.

Egentlig burde være en selvfølge, at EU overholder internationale aftaler og regler i sin egen lovgivning, mener han.

– Det er ret afgørende, at EU ikke laver noget, der ikke er i overensstemmelse med de juridiske forpligtelser i WTO, sagde Rasmus Nordqvist.

“Afgørende vægt på – til citat,” replicerede Brian Mikkelsen bekræftende.

Enighed 11. maj
Erhvervsministeren forventer højst justeringer og præciseringer i den endelige udgave, der bl.a. sikrer overgangsreglers overensstemmelse med verdenshandelsorganisationen WTO.

Formandslandet Malta ventes ifølge Erhvervsministeriets politikernotat at fremlægge et kompromisforslag den 19. april om EU-kommissionens forslag til revision af antidumping- og antisubsidieforordning, der vedrører tredjelande med – som det hedder – væsentlige markedsforvridninger.

Målet er en vedtagelse i ministerrådet for udenrigsanliggender den 11. maj.

Protektionister i ministerråd og parlament
Med andre ord falder forhandlingerne om og for imod globalisering og protektionisme sammen med den franske præsidentvalgkamp, hvor første afstemningsrunde er søndag 23. april og anden runde 7. maj.

Eventualiteten af en sejr til Marine Le Pen eller andre specifikke landes holdninger blev ikke diskuteret i europaudvalget.

Politikernotatet
nævner dog, at en række medlemsstater er bekymret for en svækkelse af beskyttelsen over for særligt kinesisk dumping. De frygter, at de nye beregningsmetoder gør det svært for EU-industrien at løfte bevisbyrden til at kunne iværksætte brug af de nye særlige metoder.

Brian Mikkelsen understreger i sit mandat, at instrumenterne ikke må forskydes i protektionistisk retning hverken i ministerrådets forhandlinger eller i de efterfølgende forhandlinger med EU-parlamentet.

Udenrigsministeriet kan nemlig konstatere, at dele af EU-parlamentet ønsker at stramme forslaget især over for dumping fra Kina.

Brian Mikkelsen lægger vægt på, at de nye beregningsmetoder kun kan anvendes i særlige tilfælde, hvor det er tydeligt påvist, at markedsforvrængningerne i eksportlandet og/eller den pågældende sektor er af gennemgribende karakter.

Kina fører WTO-sag mod EU
Kina har indledt en sag mod EU ved WTO med påstand om, at EU’s nuværende metoder til beregning af dumping er WTO-stridig. Derfor indeholder EU-kommissionens forslag en ny beregningsmetode.

– Det understreger relevansen af, at de nuværende regler ændres hurtigst muligt, sagde Brian Mikkelsen.

Kinas overgangsordning er udløbet
Udløbet af Kinas 15-årige overgangsordning i WTO den 11. december 2016 er baggrunden for EU-ændringerne i EU’s handelspolitiske modforanstaltninger.

Som Brian Mikkelsen bemærkede – Kina er verdens mest kapitalistiske land – internt!

Forslaget drejer sig kun om dumping og ikke om hvor markedsøkonomisk et land er.

Kina har ikke status som markedsøkonomi. Det medfører, at landet ligesom eksempelvis Vietnam behandles efter referencelandemetoden.

– Dette forslag gør op med det system. EU vil ikke længere skelne mellem lande med eller uden markedsøkonomi. I stedet indføres et landeneutralt system, så alle WTO-lande får samme status i EU’s antidumpingforordning.

Frihandel funderet på udnyttelse
– EU-kommissionen er gået for langt, og regeringen ønsker at gå endnu længere med frihandel, uanset om den er fair eller ej, siger EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL), som var alene om at afvise at støtte mandatet.

Enhedslisten foretrækker dermed EU-kommissionens nuværende muligheder for at pålægge straf- eller antidumpingtold som beskyttelse mod varer fra tredjelande. Partiets fokus er rettigheder eller snarere manglende rettigheder for arbejdere.

– Brian Mikkelsen sagde, at for Danmark er det vigtigt med billige importvarer. Det er det ikke for os. Det er et kæmpe problem, at alt for mange importvarer er alt for billige, siger Søren Bo Søndergaard.

– Jeg har lige været i Bangladesh. Når tekstilarbejderne bliver lukket ind på fabrikkerne, selv om bygningerne styrter sammen, skydes det, at man har vænnet forbrugerne til at købe alt for billigt tøj.

Han fordrer, at importvarer produceres under ordentlige forhold.

– Vi skal ikke være glade, når et land kan undertrykke deres arbejdere tilstrækkeligt, lave arbejdsforhold tilstrækkeligt dårlige og lønningerne tilstrækkeligt ringe for at lave billigt tøj.

– Det er ikke protektionisme at sige, at man ikke vil købe fodbolde, der er lavet af slavearbejdere, slutter Søren Bo Søndergaard. (Dj/090417)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.