Fossilfrie lastbiler og busser i 2040

De sidste fabriksnye dieselbiler ruller ud i 2039, hvis det står til en lille gruppe lande med Holland i spidsen

Af Claus Djørup
Den nuværende generation af chauffører og vognmænd kan nå at opleve, at diesel forsvinder som brændstof i 2050.

Det er målet i en erklæring fra klimatopmødet i Glasgow, som Holland tog initiativ til. Målet midtvejs er en andel på 30 pct. nye grønne lastbiler og busser i 2030, som stiger til 100 pct. i 2040. Derefter regnes med en automatisk udfasning af diesel i takt med udskiftning dieseldrevne køretøjer.

-Det er realistisk med den teknologiske udvikling, som foregår nu, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) efter klimatopmødet

– Briternes tilgang var personbiler, og Hollænderne løftede de tunge køretøjer, og det er værd at støtte. I modsætning til briterne er hollænderne en del af EU, og dermed kan vi også benytte det i vores videre arbejde, siger Benny Engelbrecht.

Afsæt for debat i EU
Værtslandets initiativ førte til en erklæring om, at markedsføringen af benzin- og dieseldrevne personbiler skal stoppe i 2035 i industrilandene og i udviklingslandene i 2040.

-Den bevægelse i retning af 0-emissionskøretøjer for personbiler understøttes af den hollandske ambition på de tunge køretøjer. Vi ved, at det virker at sætte mål, og EU har i “Fit for 55” (klimapakke) sat en slutdato for fossile personbiler. Derfor er det rigtigt at starte samtalen omkring den tunge transport, siger Benny Engelbrecht.

Fem EU-lande
13 lande underskrev erklæringen i Glasgow om nulemitterende mellem- og tunge køretøjer (ZE-MHDVs, zero-emission medium- and heavy duty vehicles) .

Det er i alfabetisk rækkefølge: Canada, Chile, Danmark, Finland, Luxembourg, Holland, New Zealand, Norge, Schweiz, Storbritannien, Tyrkiet og Uruguay og Østrig. Desuden har Wales og Skotland skrevet under.

Aftalen er en hensigtserklæring – MoU (Memorandum of Understanding). Den er uden juridiske bindinger, og man kan melde sig ud med kort varsel.

Knap 40 private aktører har tilsluttet sig erklæringen, bl.a. Scania, Volta Trucks, Deutsche Post, Heineken, European Clean Trucking Alliance og den indiske delstat Telangana.

Forum og årligt møde
Hvorom alt er, så vil aftalelandene mødes årligt for at diskutere fremskridt, dele erfaringer, data og udveksle politiske initiativer om fossilfrie lastbiler.

Endelig vil de deltage i “Global Commercial Vehicle Drive to Zero”s program og kampagne.

EU-kommissionen arbejder på en forureningsnorm “Euro VII” for tunge køretøjer, der for første gang indeholder en specifik grænse for CO2-udledning fra lastbiler. Det kunne blive den sidste euronorm for dieseldrevne lastbiler. (Dj/04121)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.