Forslag om EU-partistøtte truer ytringsfrihed

Muligheden for EU-parlamentskontrol med nationale partier og deres medlemmer er uspiselig for danske partier. Foto: Fagpressen.eu

Betinget mandat til forslag om EU-partiers finansiering. Europaudvalget kræver EU-kontrol med nationale partier fjernet

Af Claus Djørup
Europaminister Nicolai Wammen (S) måtte affinde sig med et betinget mandat, da han bad om et tidligmandat i europaudvalget fredag 17. maj til forslaget angående europæiske politiske partier og politiske fonde.

Krav eller kriterier såsom “sande europæiske ambitioner” er uspiselige for europaudvalgsmedlemmerne over en bred kam, og hans svar angående kontroversielle elementer som bøder, sande værdier og traktatspørgsmål var ikke solide nok for udvalget.

Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance sagde nej, selv om europaministeren forsikrede, at regeringen arbejder for, at kontrolmekanismer ikke misbruges til politisk styring og sindelagskontrol eller at europæisk partistøtte ikke skal kunne bruges til folkeafstemninger.

FRYGTER POLITISKE BØDER
– Man kan ikke kontrollere sig til, om et parti har demokratisk sindelag, sagde EU-ordfører Merete Riisager (LA).

– Tre partigrupper i EU-parlamentet kan idømme andre partier bøder for at mene noget, bemærkede EU-ordfører Nikolaj Villumsen (EL).

– Det har at gøre med demokrati og ytringsfrihed. Derfor bekymrer det mig, at det ryger ind i, at man kan få bøder. Så er det et spørgsmål om holdninger, hvor man kan give bøder, sagde EU-ordfører Pia Adelsteen (DF).

KONTROL MED NATIONALE PARTIER OG PARTIMEDLEMMER

Lykke Friis: Hvordan tolkes ”underliggende partier på nationalt niveau samt partiernes medlemmer”? Foto: Fagpressen.eu


Venstre havde betænkeligheder ved mandatafgivelsen på grund af ikke særlig klare svar om bøder op til 10 procent af støtten og EU-parlamentets mulighed for at kontrollere nationale partier.

”Forslaget indebærer, at Europa-Parlamentet får styrket sine muligheder for at kontrollere, om europæiske politiske partier og fonde, herunder de underliggende partier på nationalt niveau samt partiernes medlemmer, lever op til de betingelser, der fastsættes i forordningen,” læste EU-ordfører Lykke Friis (V) op af Udenrigsministeriets notat.

Videre giver forslaget ”mulighed for, at en fysisk eller juridisk person kan anmode EU-parlamentet om at kontrollere, om et europæisk politisk parti, herunder på nationalt parti- og medlemsniveau, lever op til de betingelser, der stilles for at kunne opnå status som europæisk politisk parti eller fond og dermed mulighed for EU-tilskud”.

– Hvordan skal ”underliggende partier på nationalt niveau samt partiernes medlemmer” tolkes? lød hendes spørgsmål, da hun balancerede på kanten af en udskydelse af mandatgivningen for ikke at sige nej.

SKRIFTLIG UDDYBNING
Det kneb med et egentligt svar, men Lykke Friis blev ikke modsagt af Nicolai Wammen, da hun udledte, at regeringens holdning er, at forordningen ikke skal gælde de nationale partier. Dermed endte hun med et betinget ja, så de fem EU-aftalepartier står bag mandatet.

Det betingede er en uddybende liste med regeringens holdninger til de kritiske punkter inden Nicolai Wammen rejser til ministerrådsmøde tirsdag 21. maj.

– Der er stadig uklarheder og mange ting, vi skal vende tilbage til, Det er ret afgørende med et mandat, for ellers har regeringen ikke mulighed for at gøre sin indflydelse gældende og mene noget på ministerrådsmødet, fastslog EU-ordfører Jens Joel (S).

Det irske EU-formandskab forsøger at indgå en såkaldt førstebehandlingsaftale med EU-parlamentet om forslaget, så det som efterhånden hovedparten af EU-lovgivningen ikke kommer gennem 2. og 3. behandlinger.

ENSTEMMIGT MANDAT OG AFLYST MANDAT
Nicolai Wammen fik enstemmig opbakning til fordeling af de 751 pladser i EU-parlamentet i forbindelse med Kroatiens optagelse 1. juli. Danmark bevarer sine nuværende 13 pladser.

Sundhedsminister Astrid Krag (SF) aflyste sin fornyede forelæggelse af forhandlingsoplæg til tobaksdirektivet. Hun har åbenlyst endnu ikke skaffet flertal. Der er et flertal uden om regeringen imod forbud mod snus. (Dj/180513)

Comments are closed.