Forskningsprojekt om ministres EU-snigeri

Det borgerlige regeringsalternativ og Enhedslisten gennemfører indsigt i EU-lovgivnings gennemførelse i bekendtgørelser. Foto: Fagpressen.eu

Eva Kjer Hansen: Overimplementering skal ske åbent

Af Claus Djørup
I efteråret 2016 skal folketingspolitikerne atter diskutere overimplementering og gennemførelse af EU-lovgivning via bekendtgørelser uden om Folketinget, når et etårigt forskningsprojekt i europaudvalgets regi afsluttes.

Forskningen med et budget er en direkte følge af et flertal uden om regeringen bestående af de fire borgerlige oppositionspartier og Enhedslisten, der 7. maj vedtog beslutningsforslaget om åbenhed i overopfyldelse af EU-regulering via bekendtgørelser. Regeringspartierne S og R samt SF stemte imod.

90 procent af EU-lovgivningen gennemføres (implementeres) som bekendtgørelser, og forskningsprojektet skal gennemgå hjemlen for hver enkelt sag i 2014, oplyser europaudvalgsformand Eva Kjer Hansen (V).

Bevillingen på tæt en halv million kroner finansieres over europaudvalgets budget.

– Det vedrører ikke bare europaudvalget. Det vedrører Folketinget og samtlige udvalg. Det er en grundlæggende diskussion om, hvordan vi arbejder med de ting, der besluttes på EU-niveau, siger Eva Kjer Hansen.

Fagpressebureauet: Hvis du bliver minister, vil du så praktisere en større orientering af Folketinget om udstedelse af bekendtgørelser – vil du gå foran?

– Ja, det er der simpelt hen behov for. Det ligger i det vedtagne beslutningsforslag, svarer Eva Kjer Hansen.

– Et flertal uden om regeringen har sagt, at fremadrettet skal Folketinget og andre (bl.a. erhvervsorganisationer, red.) informeres om, hvorvidt man går længere end EU-reglerne kræver. Vi skal simpelt hen have åbenhed om, i hvilket omfang der sker en overimplementering, fortsætter Eva Kjer Hansen

– Åbenheden er forsætningen for en diskussion om, hvad der er EU-baseret og hvad vi selv hitter på i Danmark. Ikke bare fra min side, men fra Venstres side vil vi kræve fuld åbenhed både når det gælder lovforslag og bekendtgørelser.

-Det betyder meget i forhold til dels ekstraomkostninger, vi pålægger virksomheder i Danmark og dermed konkurrenceevnen, dels en bedre EU-debat, for så kan danske politikere ikke slippe af sted med at give EU skylden for noget, som i virkeligheden er vedtaget i et ministerium eller folketinget, slutter Eva Kjer Hansen.

– Der er brug for indsigt i, hvad EU reelt får listet ind i dansk lovgivning og hvad regeringen i den sammenhæng gør, så vi kan se, hvad EU bestemmer og hvad regeringen får med, sagde EU-ordfører Nikolaj Villumsen (EL) umidddelbart efter beslutningsforslagets vedtagelse.

Inden nederlaget i folketingssalen gav justitsminister Mette Frederiksen (S) en juralingvistisk imødekommelse, så ‘bør’ udskiftes med det forpligtende viljesverbum ‘skal’ i lovkvalitetsvejledningen fra 2005 om forholdet til EU-retten. (Dj/080615)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.