Forkert minister med forkert budskab til Europas mindretal

Sydslesvigsk Forenings Jens A. Christiansen, undervisningsminister Christine Antorini og Bund Deutscher Nordschleswigers Jan Diedrichsen – ministeren er sendt ud på den forkerte boldbane. Foto: Fagpressen.eu

EUROPAS NATIONALE MINDRETAL ANLÆGGER SAG MOD EU-KOMMISSIONEN

FUEV (Föderative Union Europäische Völker) verklagt die EU-Kommission beim EU-Gerichtshof in Luxembourg. FUEV ist nicht damit einverstanden, dass die Kommission nicht die vom FUEV veranlasste Bürgerinitiative durch Sammeln von einer Million Unterschriften zulassen will.

The European Commission is being dragged before The EU Court of Justice by FUEN (Federal Union of Nationalities), because the commis-sion does not recognize, that FUEN may arrange an ECI (European Citizen Initiative) by collecting one million signatures on a petition.

De Europese Kommissie wordt gesleept voor de Europeese Hof van Justitsie van FUEN (Federal Union of European Nationalities), omdat de Kommissie niet erkennt, dat FUEN een zogenaamd ECI gaat regelen door het verzamelen van een million handtekeningen op een petitie.

EU-kommissionen slæbes for EU-domstolen i Luxembourg af de europæiske nationale mindretals organisation FUEN, fordi kommissionen ikke anerkender et borgerinitiativ med indsamling af en million underskrifter for ”Minority Safepack Initiative”.

Af Claus Djørup
De europæiske nationale mindretals organisation FUEN indbringer EU-kommissionen for EU-domstolen, fordi kommissionen ikke anerkender et borgerinitiativ med indsamling af en million underskrifter for ”Minority Safepack Initiative”.

– Vi går rettens vej og er overbevist om, at kommissionen tager en politisk og ikke en juridisk vurdering, siger Jan Diedrichsen, som er direktør for FUEN samt det tyske mindretals repræsentant i København.

– Vi er dybt uenige i, at der ikke er hjemmel for mindretalsrettigheder i EU-traktaterne. 300 mindretal i Europa har ikke de betingelser som det danske og det tyske mindretal, så det burde også den danske regering kæmpe for, fortsætter Jan Diedrichsen.

Initiativets mål er at pålægge EU-kommissionen en sikring af de nationale mindretal i EU. Kommissionen afviser ansøgningen med henvisning til, at nationale mindretal er et anliggende for medlemslandene og ligger uden for kommissionens initiativret, oplyser Sydslesvigsk Forening.

Jens A. Christiansen til Christine Antorini: – Der er hjemmel for mindretalsrettigheder i EU-traktaterne. Foto: Fagpressen.eu

REGERINGEN STØTTER AFSLAG TIL NATIONALE MINDRETAL
Regeringen støtter EU-kommissionens afvisning af borgerinitiativet, oplyste undervisningsminister Christine Antorini (S) i europaudvalget fredag 22. november.

– Kommissionen og EU’s øvrige institutioner kan kun handle inden for områder, hvor traktaten giver dem mulighed for det, dvs. med klar og tydelig hjemmel – og sige nej, hvis de mener det. Det finder jeg ingen grund til at kritisere dem for i dette tilfælde, erklærede Christine Antorini.

NICK HÆKKERUPS BORD
Imidlertid rækker det ud over hendes ressort at begrunde den danske vurdering, så handels- og europaminister Nick Hækkerup (S) får æren fredag den 29. november.

– Jeg sidder ikke med de EU-juridiske vurderinger. Begrundelsen skal komme fra den minister, som arbejder med det. Jeg har med den del, der har med de nationale mindretal i forhold til skoler, forklarer Christine Antorini, som er formand for kontaktudvalget for det tyske mindretal.

FORMAND KRITISERER STATSMINISTERENS BEHANDLING AF UDVALGET
Kontaktudvalgsformanden brugte tid på Tyskland og Danmarks tilskud til de respektive mindretal. Imidlertid vedrørte spørgsmålet alle europæiske mindretal.

Derfor er europaudvalgsformand Eva Kjer Hansen (V), som er valgt i Åbenrå, temmelig misfornøjet med ikke-svaret på hendes spørgsmål, der oprindeligt var stilet til statsminister Helle Thorning-Schmidt (S).

”Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer i EU-sammenhæng den danske regering vil tage på baggrund af henvendelsen fra en række europæiske organisationer for nationale mindretal bag borgerinitiativet Minority Safepack Initiative til statsministeren af 15. oktober 2013?” lyder spørgsmålet

Eva Kjer Hansen (t.v.) med en forkert minister: Spørgsmålet er stillet til statsministeren. Foto: Fagpressen.eu

– Den relevante minister på dette område er statsministeren, som har fået en henvendelse og som tegner Danmark i disse spørgsmål af mere overordnet karakter, men statsministeren afviste at stille op i samråd, konstaterede Eva Kjer Hansen.

– Jeg kan som folketingsmedlem ikke acceptere at blive smidt rundt mellem regeringens ministre, så hvis ministeren ikke mener sig i stand til at svare på samrådsspørgsmålet, vil jeg gerne bede ministeren om at få afklaret i regeringen, hvem der så har ansvaret for at svare, sagde Eva Kjer Hansen.

ENHEDSLISTEN: SÅ BRUG EUROPARÅDET
– Kommissionens reaktion er et bevis på, at muligheden for underskriftindsamling mere og mere er en joke, sagde EU-ordfører Nikolaj Villumsen (EL) og talte varmt om Europarådets arbejde for nationale mindretal.

Jan Diedrichsen: Klage-skriftet er indleveret til EU-domstolen. Foto: Fagpressen.eu

– En af fordelene ved EU er det grænseløse Europa. Man regnede med, at mindretallene ville få det lettere, fordi de simpelt hen blev anerkendt anderledes end før, hvor nationerne var lukkede enheder. EU skulle præcis være stedet ligesom Europarådet, hvor man forhindrer at mindretallene bliver dårligt behandlet og diskrimineret, påpegede EU-ordfører Per Stig Møller (K).

FUEN HÅBER PÅ HOLDNINGSÆNDRING HOS REGERINGEN
Jens A. Christiansen fra Sydslesvigsk Forening og Jan Diedrichsen fra Bund Deutscher Nordschleswiger håber på en holdningsændring i de nærmeste dage, når regeringen har kigget på FUEN’s juridiske konklusioner i klageskriftet til EU-domstolen.

– Der er absolut mulighed for kommissionen at gøre noget på dette område. Vi afventer, hvad europa-ministeren siger på fredag, siger Jan Diedrichsen.

– Jeg ser det som et kommunikationsproblem i regeringen, hvor man måske ikke har set sagens europæiske dimensioner. Undervisningsministeren laver et fremragende job over for det tyske mindretal, men dette er et spørgsmål om europæiske mindretal og en helt anden boldgade, slutter Jan Diedrichsen.

FUEN: MINDRETALSPOLITIK ER VIGTIG I EUROPA
– Det vigtige er, at den danske regering har en positiv indgang til, at mindretalspolitik er væsentlig i Europa. Mindretalspolitik er fredspolitik, og kampen for anerkendelse og ligestilling bør også være et tema i EU, istemmer Jens A. Christiansen, som er Sydslesvigsk Forenings udsending på Christiansborg.

FUEN-delegationen på europaudvalgets tilhørerpladser – regeringen tager fejl. Foto: Fagpressen.eu

Det nyvalgte forbundsdagsmedlem fra Flensborg, Sabine Sütterlin-Waack (CDU), har skrevet til forbundskansler Angela Merkel (CDU) om sagen, oplyser Jens A. Christiansen.

Frankrig og Grækenland samt nogle østeuropæiske lande har tidligere afvist, at der eksisterer nationale mindretal i deres lande, skriver Sydslesvig Magasin.

FUEN skønner, at hver syvende europæer har en national mindretalsbaggrund. (Dj/241113)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.