Følsomt handelsmandat

Antiglobalister imødekommes i EU-forslaget om defensive handelsvåben. Foto: Fagpressen.eu

EU-ministermøde om protektionisme kontra frihandel 11. november

Af Claus Djørup
De afsluttende forhandlinger om handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter er så følsomme, at erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) fik opdateret sit forhandlingsmandat bag lukkede døre i europaudvalget fredag 4. november.

Det handler om straftold og foranstaltninger mod prisdumping og konkurrenceforvridende statsstøtte hos tredjelande, hvor Danmark forfægter frihandelsprincipper også når det gælder eksempelvis kinesiske solceller og vietnamesiske sko.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsens (V) fortrolige ultimomandat er en opdatering af det to år gamle forhandlingsmandat forud udenrigshandelsministerrådsmødet 11. november.

– Vi friholder en frihandelsorienteret tilgang, men det er også vigtigt med manøvremulighed som regering, siger Troels Lund Poulsen til Fagpressebureauet.

LA: For lidt frihandel
Liberal Alliance sagde som eneste parti nej med begrundelsen, at der ikke er tilstrækkelig frihandel i den danske forhandlingsposition.

For to år siden var Enhedslisten alene om at sige nej i modstand mod EU’s ulandsskadelige handelspolitik og manglende hensyn til menneskerettigheder, da handels- og udviklingsminister Mogens Jensen (S) fik europaudvalgets opbakning til to negative primomandater angående import og offentlige indkøb.

Danmark var med i et blokerende mindretal – frihandelsblokken – i EU’s ministerråd mod de to forslag om defensive handelsinstrumenter, der vil straffe ikke-EU-lande hårdere for dumping.

Protektionisme florerer i EU-parlamentet
Dengang i november 2014 vurderede regeringen, at forslaget til forordning kan få betydelige negative virksomheds- og brancheøkonomiske konsekvenser ved at anvende højere beskyttelsestoldsatse som følge af antidumping- og antisubsidieundersøgelser.

De negative konsekvenser bliver kun værre, hvis EU-parlamentets handelsbegrænsende forslag indarbejdes. Højere toldsatser vil øge udgifterne for danske virksomheder, der lever af import og/eller videreforarbejdning af de pågældende varer, understregede regeringen.

Regel om mindste toldsats er i fare
SR-regeringen kæmpede for at bevare den eksisterende regel om mindste toldsats, dvs. EU skal anvende den laveste af to mulige toldsatser som gengældelse for kunstig lav pris eller statsstøtte. Den ene modsvarer omfanget, mens anden skal eliminere skadevirkningerne af dumping og/eller subsidiering.

EU’s antidumping-toldsatser har i gennemsnit været cirka 28 % lavere end det ellers ville være tilfældet uden reglen om mindste toldsats, oplyste daværende erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) i et svar til Holger K. Nielsen (SF). (Dj/061116)

www Diverse dokumenter om KOM (2013) 0192

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.