Folketingsudvalg afviser bunkemandat

Folketinget holder tøjr i anprisninger. Foto: Fagpressen.eu

FØDEVAREUDVALGET HOLDER FAST I DETALJERET PARLAMENTARISK KONTROL

Af Claus Djørup
Folketingets fødevareudvalg afviser at udstyre fødevareminister Dan Jørgensen (S) med såkaldte standardmandater angående de mange forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger, der afgøres i EU-komitésystemet.

Udvalget ønsker fortsat at behandle de enkelte konkrete komitésager, så de skal forelægges som hidtil, meddeler udvalgsformand René Christensen (DF).

”Udvalget har lagt vægt på at behandle disse sager, som bidrager til udvalgets indblik i EU’s arbejde inden for udvalgets område. Udvalgets behandling af de konkrete komitésager resulterer jævnligt i kommentarer, spørgsmål m.v. til ministeren eller Fødevareministeriet,” skriver René Christensen.

I årets første kvartal har udvalget kommenteret fem konkrete komitésager, tilføjer han.

REGERINGERNE VINDER INSTITUTIONEL ARMVRIDNING OVER KOMMISSIONEN OM BEMYNDIGELSER
EU-kommissionen har tabt en principiel sag ved EU-domstolen om biociddirektivets gebyrregler, der indhegner EU-kommissionens mulighed for selv at tildele sig videre beføjelser ved at vælge metoden med delegerede retsakter.

Dommen fastslår nemlig, at EU-parlamentet og ministerrådet i nogle tilfælde har lov til at vælge, om kommissionen skal udstede regler gennem delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter, oplyste ”en meget tilfreds” udenrigsminister Martin Lidegaard (R) i europaudvalget 11. april.

Delegerede retsakter kan være mere politiske, mens gennemførelsesretsakter skal bruges til rene administrative ting. Det er selvfølgelig EU-kommissionens bestræbelser at få en så vid beføjelse som mulig, dvs. delegerede retsakter.

EU-parlamentet foretrækker i øvrigt delegerede retsakter, for her har det større mulighed for indsigelse, mens medlemsstaterne har størst indflydelse på gennemførelsesretsakter, fremgår det af et folketingsnotat.

EU-PARTIER AFVISER KOMPETENCEUNDERSØGELSE
Delegerede retsakter er altid i fokus, når ministre søger forhandlingsmandat til EU-kommissionens forslag. Der er konsensus i europaudvalget om at begrænse kommissionens frie beføjelser til det mindst mulige.

Det får dog ikke de EU-venlige partier til at støtte idéen om en undersøgelse af kompetencebalancen mellem Danmark og EU, dvs. om Danmark så at sige skal prøve at hjemtage beføjelser.

Liberal Alliances beslutningsforslag støttes kun af Dansk Folkeparti og Enhedslisten, fremgik det af førstebehandlingen fredag 11. april.

EU-ordfører Jakob Ellemann-Jensen kaldte det et paradeforslag og fremhævede i stedet Venstres forslag om et årligt nærhedstjek i forbindelse med EU-kommissionens arbejdsprogram samt systematiske konkurrenceevnetjek. (Dj/130414)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets depecher er redaktionelt materiale og må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.