Folketinget slutter med EU-opgør om velfærdsturisme

EU-partier står sammen mod DF’s 5. forbehold

Af Claus Djørup
Folketingets sidste punkt onsdag 11. juni inden sommerpausen bliver et indenrigspolitisk EU-opgør omkring Dansk Folkepartis beslutningsforslag om et femte forbehold – et velfærdsforbehold.

De fem EU-positive partier nedstemmer forslaget sammen med Enhedslisten, mens Liberal Alliance støtter det.

De fem aftalepartier ser så forskelligt på spørgsmålet om såkaldt velfærdsturisme, at det har spærret for en ny europapolitisk aftale gennem et år.

DF’s beslutningsforslag giver dog aftalepartierne anledning til deres første fælles optræden efter EU-parlamentsvalget i velfærdsstriden, når de advokerer for “en ændring af EU’s gældende regelsæt”, dvs. en til traktatændring og/eller et femte forbehold.

“Det er den bedste fremgangsmåde til at imødegå, at danske velfærdsydelser kommer under pres, samt at sikre en rimelighed i forhold til, hvornår man som vandrende arbejdstager har ret til danske velfærdsydelser,” skriver S, R, V, K og SF i udvalgsbetænkningen.

– Et velfærdsforbehold vil skade Danmarks interesser og betyde, at Danmark vil blive isoleret i samarbejdet om løsningen af Europas udfordringer og dermed også Danmarks udfordringer, og det vil føre Danmark længere væk fra EU, hedder det hos de fem partier, der altså ikke taler om en de facto udmeldelse.

Enhedslisten stemmer nej, fordi forslaget er “for begrænset”, eftersom en femte undtagelse bør omfatte hele EU’s social- og arbejdsmarkedspolitik og ikke kun et forbehold for sociale ydelser. Samtidig er partiet modstander af optjeningsprincippet.

Liberal Alliance stemmer ja og anbefaler en vejledende folkeafstemning om et velfærdsforbehold. Danmark skal selv kunne fastsætte “relevante optjeningskrav og tildelingskriterier for offentlige ydelser”.

Ja-partier driver fra hinanden
Sammenholdet mellem de fem EU-aftalepartier (V, S, R, SF, K) sprak ved i forespørgelsesdebatten torsdag den 13. marts om udlændinges adgang til danske velfærdsydelser. Ja-partierne kunne ikke enes om en fælles vedtagelse og regeringen kunne ikke skaffe et flertal.

I det hele taget blev alle fire vedtagelsesforslag nedstemt, fordi alle med en enkelt undtagelse stemte nej til andres forslag, og ingen stemte blankt.

S, R og SF’s forslag om en økonomisk nødbremse og årlig status blev nedstemt af de øvrige partier.

Tilsvarende nedstemte alle øvrige partier forslaget om optjeningsprincippet fra V, LA og K.

Enhedslisten fik nej fra resten af folketinget til en social undtagelse.

Dansk Folkepartis vedtagelse var det eneste, som fik støtte af en ikke-medforslagstiller, nemlig Liberal Alliance.

Løsgængeren Uffe Elbæk stemte med regeringen i alle fire tilfælde.

Statsministeren i samråd om børnecheckpassivitet
Siden har regeringen fået et parlamentarisk flertal imod sig børnechecksagen.

Venstre, Liberal Alliance og Konservative fik 8. maj – godt to uger før EU-parlamentsvalget – Dansk Folkeparti og Enhedslistens støtte til vedtagelse af beslutningsforslaget om udbetaling af børne- og ungeydelser og børnetilskud i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Kun SF løsgængeren Uffe Elbæk stemte nej sammen med regeringen, mens og Birthe Rønn Hornbech (V) stemte blank, så velfærdsstriden mellem aftalepartierne er næppe bilagt med den fælles front mod Dansk Folkepartis forslag.

Europaudvalgsformand Eva Kjer Hansen (V) indkalder indkalder statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) til et formentlig lukket samråd den 24. juni om socialminister Manu Sareens (R) passivitet over for EU-kolleger i børnechecksagen og definition af vandrende arbejdstager i forhandlingerne om eksportabilitetsprincippet for velfærdsydelser. (Dj/080614)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.