Folketinget opruster med specialister

Europaudvalget får en af fem ekstra eksperter

Af Claus Djørup
Europaudvalgets ekspertstab udvides fra tre til fire konsulenter som led i Folketingets faglige oprustning.

Udvidelsen skal bl.a. anvendes til at styrke fagudvalgenes arbejde med EU-sager.

Præsidiet har godkendt en udvidelse med i alt fem heltidsstillinger. De fire øvrige fordeler sig en til den økonomiske tjeneste og tre formentlig jurister til den tværgående rådgivning af udvalg og medlemmer.

Den større ekspertbistand rummes med folketingsformand Mogens Lykketofts ord rummes inden for Folketingets organisatoriske og lokalemæssige rammer.

– Vi styrker udvalgene og medlemmernes kapacitet til at få sagerne ordentlig belyst, siger Mogens Lykketoft.

Eksterne ekspertise
Desuden øges bevillingen til udvalgenes eksterne ekspertbistand eksempelvis til en ‘second opinion’ eller ‘third opinion’.

Pengene til de ekstra fem konsulenter findes ved omposteringer på Folketingets budget fra drift til løn. Rekrutteringen vil være i gang i september-oktober.

Personaleudvidelsen er besluttet med baggrund i forretningsordensudvalgets beretning om arbejdet i folketingsudvalgene (“Beretning om opfølgning på Præsidiets konference om arbejdet i Folketingets udvalg“).

Arbejdsgrundlaget er stadig ministres oplysninger
Oprustningen dækker det mest påtrængende behov, der er afdækket i den såkaldte formandskonference den 4. februar og som afspejles i mørkelygtedebatten om lovgivningens kvalitet og ordentlig kontrol med regeringen.

Udvidelsen er ikke et tilløb til et parallelt regeringsapparat eller en forskningsenhed som EU-parlamentets STOA. Det er i hvert fald ikke det nuværende præsidiums ambitioner.

– Vi kan aldrig opbygge en folketingsbureaukrati/-administration/-ekspertise, som kan matche graden af ekspertise i centraladministrationen. Vi er nødt til at forlade os på, at vi på ministrenes ansvar får de rigtige og fyldestgørende oplysninger, men det er ikke et enten-eller, siger Mogens Lykketoft.

– Det er et både-og. Vi skal også have en stab, som er i stand på bedst mulig måde at hjælpe folketingsudvalgene og de enkelte medlemmer med ikke at stille flere spørgsmål, men de rigtige spørgsmål i forhold til lovforslagene og sagerne i øvrigt, pointerer Mogens Lykketoft.

Ministeransvaret er det afgørende
– Der har under skiftende regeringer været sager, som er klart uden for skiven i forhold til ministres ansvar for at Folketinget får de rigtige oplysninger, siger Mogens Lykketoft.

– Et eksempel er børnetilskudssagen fra den forrige regerings tid. Vi ved nu, at Folketinget ikke fik en entydig embedsmandsoplysning til ministeren om, at det var i strid med EU-retten og ville udløse en sag, fortsætter han.

Den oplysning ville Folketinget ikke have fået uanset antal eksperter, hvis ministeren ikke levede op til sit ansvar. Derfor:

– Det vigtigste er at understrege ministreransvaret for, at vi får sandfærdige og fyldestgørende oplysninger, slutter Mogens Lykketoft.

Liberal Alliance kritiserer mandatprocedure
Kun Liberal Alliance ønsker at ændre den nuværende procedure med europaudvalget som koordinator og mandatgiver.

Partiet – som ofte afgiver mindretalsvotum i europaudavalget – kritiserer, at mange vigtige sager afgøres i europaudvalget, uden at den faglige kompetence er til stede. (Dj/200515)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.