Folketinget følger EU-budget tæt

To udvalg etablerer følgegruppe

Af Claus Djørup
Det danske nettobidrag, EU’s tilskud til Grønland samt Ungarn, Polen og måske andre landes manglende efterlevelse af retsstatsprincipper er blandt de emner, som folketingsmedlemmer vil følge med særlig interesse i forhandlingerne om EU’s syvårige budget 2021-2027.

Det sker gennem en følgegruppe, som europa- og finansudvalgene konstituerer den 5. september.

Europaudvalgets formand, Erik Christensen (S), bliver formand. Han får to næstformand med forskellige holdninger til EU-samarbejdet, fremgår det af invitationen.

Det officielle navn er MFF-følgegruppen. MFF er forkortelse for “den flerårige finansielle ramme”.

I forvejen har Folketinget en tilsvarende Brexit-følgegruppe.

De to grupper har store berøringsflader, for Storbritannien store nettobidrag falder bort. Der skal fyldes op og/eller spares.

Et par milliarder er på højkant for Danmark
EU-kommissionen foreslår at forhøje medlemsbidraget fra 1,03 % i dag til 1,11 % af bruttonationalindkomsten i EU27-landene. Ifølge “Tænketanken Europa” er det et uændret budget i faste priser, dvs. der fyldes op efter Brexit. Oplægget svarer til én euro per borger om dagen.

Danmark, Sverige og Holland er de budgetrestriktive lande, som ønsker at beskære budgettet til 1,0 % af bni. Tænketanken Europa oplyser, at kommissionens forslag ville øge det danske nettobidrag fra omkring 5,8 milliarder kroner til knap 8 milliarder.

EU-parlamentets flertal ønsker en stigning til 1,3 procent af bni.

Intakt grønlandsbevilling
Uklarhed om budgettet til oversøiske territorier og lande (OLT) har skabt bekymring i rigsfællesskabet for grønlandsinstrumentet, som den kroatiske EU-kommissær, (kommissær med ansvar for internationalt samarbejde og udvikling), forsøger at bortvejre.

EU’s aftale med Grønland overfører i indeværende syvsårsbudget i alt 217,8 millioner euro (ca. 232 mio. kr. årligt) til Grønland.

Beløbet vil ikke blive skåret ned, men forøget til 225 mio. euro i alt i 2021-27, bekræftede Neven Mimica, da han mødtes med Grønlands udenrigsminister Vivian Motzfeldt den 20. juli. https://ec.europa.eu/denmark/180720_greenland_da

Rundrejse til tre vægtige lande

MFF-følgegruppens første aktivitet bliver en teknisk gennemgang i Finansministeriet den 21. september.

Den oplysning er i tråd med europaudvalgets traditionelle åbenhed om sit arbejde. Følgegruppens møder vil dog være lukket for offentligheden, medmindre det er en høring eller debatarrangement.

Blandt de øvrige aktiviteter er en rundrejse næste år til Polen, Spanien og Tyskland, som indtager hver sin position i budgetforhandlingerne.

Opgavebeskrivelsen
“Gruppen skal proaktivt følge den europæiske debat om EU-budgettet både for spå vidt angår budgettets størrelse og fordelingen mellem udgiftsposterne samt eventuelt nye indtægtskilder,” hedder det.

“Gruppen vil se nærmere på sammenhængen mellem EU’s budget og EU’s politikker, dvs. om foreslåede udgifter vil gå til formål, som afspejler europæiske og danske prioriteter, og om nye foreslåede indtægtskilder løfter europæiske og danske prioriteter,” fortsætter opgavebeskrivelsen.

“Desuden vil gruppen undersøge forslag om introduktion af nye indikatorer for adgang til EU-midler i f.eks. EU’s strukturfonde (forslag om krav til f.eks. et medlemslands efterlevelse af retsstatsprincipper).

Endvidere skal forhandlingerne om grønlandsinstrumentet følges.

Gruppens mål er også løbende at indgå i dialog med europæiske beslutningstagere, som måtte besøge Folketinget eller som gruppen besøger i Europa,” slutter opgavebeskrivelsen.

Folketingets EU-konsulenter har udarbejdet et overskueligt notat om EU-kommissionens langfristede budgetforslag. (Dj/290818)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.