Fiskeriministre erkender: Sildeeventyret er slut

Færøske skibe skal forberede sig på at fiske mindre af makrel næste år. Til gengæld er det europæiske og norske marked igen åbent. Foto: Kaj Joensen

Langvarige forhandlinger om sild, blåhvilling og makrel

Af Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau
Kyststaterne blev ikke enige om fordelingen af blåhvilling og sildkvoten, da parterne mødtes i London til den første runde i forhandlingerne om 2015-kvoter.

Jacob Vestergaard, færøsk landsstyremand for fiskeri, siger, at Færøerne ikke fremsatte krav på mødet.

En gruppe havforskere har forelagt resultatet af en ny undersøgelse, som viser udbredelsen af sild i hver zone, og som skal danne grundlag  for en ny fordeling.

– Nu skal landene fordøje tallene, før de mødes igen, siger Jacob Vestergaard.

Det internationale havforskningsråd, ICEC, anbefaler, at kyststaterne ikke fisker mere end 283.000 ton sild i 2015. Sidste år vurderede ICES, at bestanden kunne tåle et fiskeri med 418.000 ton. Den samlede kvote endte dog med at være 436.000 ton.

Færøerne er ikke med i den nuværende sildeaftale, men i år blev kvoten kraftigt reduceret. Sildebestanden er i dårlig forfatning, og kilder oplyser til Det Færøske Nyhedsbureau, at forhandlingerne kan blive svære. Der er stor sandsynlighed for, at kyststaterne ikke bliver enige.

Det har før ført til, at EU har boykottet Færøerne, fordi Færøerne egenrådigt fastsatte en sildekvote, som de andre kyststater anså for høj. Jacob Vestergaard forventer ikke, at Færøerne havner i den situation igen.

Danske havfiskere vil tilbage til gammel fordelingsnøgle
Det bliver en udfordring for kyststaterne at nå til enighed, og forhandlingerne bliver langvarige, siger Esben Sverdrup-Jensen, direktør for Dansk Pelagisk Producentorganisation og med i EU´s delegation.

Han så gerne, at man går tilbage og bruger den gamle fordelingsnøgle, hvor Færøernes andel var 5 procent. 

– Færøerne har lagt et unødvendigt stort pres på sildebestanden, og jeg ville mene, at det var på sin plads, at Færøerne vendte tilbage til den gamle aftale, siger Esbern Sverdrup-Jensen. 

Det vil Jacob Vestergaard ikke høre tale om. Færøerne har i flere år krævet større andel, men da de andre kyststater ikke ville godtage det, tredoblede Færøerne kvoten. Det resulterede i, at Norge og EU boykottede Færøerne.

Boykotten blev ophævet, da EU, Norge og Færøerne lavede en makrelaftale, og Færøerne reducerede sildekvoten fra over 100.000 ton til 40.000.

– Det siger sig selv, at når sildebestanden er i så dårlig forfatning, så vil vi ikke fastsætte en kvote på flere 100.000 ton. Men vi sagde også tidligere i år, at de 40.000 ton ikke afspejler det krav, som vi har lagt frem nu, siger Jacob Vestergaard.

Blåhvilling
Der er også uenighed om fordelingen af blåhvilling. Der er lavet en undersøgelse tilsvarende den for sildebestanden. Det forlyder, at EU og Færøerne vil have en højere kvote.

I mange år har fordelingen været 30 procent til  EU, 26 procent til henholdsvis Færøerne og Norge samt godt 17 procent til Island.

Også her anbefaler ICES, at den samlede kvote bliver sat ned til 840.000 ton. Der blev fisket 1,2 millioner ton i år.

Strid om makrellen trods enighed mellem tre lande

ICES anbefaler tillige mindre fangst af makrel. Der er stor sandsynlighed for, at det også bliver sådan. Makrelforhandlingerne var i dagene 21-24. oktober og i første omgang var målet at få alle kyststaterne at blive enige.

Kvoten tager tager udgangspunkt i den femårige aftale tidligere i år mellem  EU, Norge og Færøerne.

De tre lande har bundet sig til at følge ICES anbefalinger fra 2015 til 2018. Fordelingen for de tre lande ligger derfor fast. ICES anbefaler, at kvoten reduceres med 27 procent i forhold til i år, fra 1.101 millioner ton til 907.000 ton.

15,6 procent at af den samlede kvote er sat til side til Island og Rusland, som fisker en del i internationalt farvand, og Grønland, hvis Grønland bliver kyststat om nogle år.

Det lykkedes ikke at få Island med i makrelaftalen. Sidste år krævede Island 11,9 procent af helhedskvoten. Det er ikke kommet frem, hvad Island krævede i pr, men et land sagde nej til Islands krav. Jacob Vestergaard vil ikke oplyse hvilket land.

Grønland får ikke del i kvoten i denne omgang
– Tiden er ikke moden til, at Island og Grønland kommer med i aftalen nu, siger Jacob Vestergaard.

Grønland, som har fisket 78.000 ton af sin forsøgskvote på 100.000 ton, har observatørstatus i forhandlingerne.

Kyststaterne vil genoptage kvoteforhandlingerne om makrel, og forhandlingerne om blåhvilling og sild bliver genoptaget den 15. december (KJ/251014)

© Ophavsretsklausul: Artikler og billeder fra Fagressen.eu må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.