Fire partier vil udskyde frihandel med Canada

Mere frihandel er ikke længere et selvfølgeligt mål. Foto: Fagpressen.eu

Opgør i folketingssalen om CETA torsdag 13. oktober

Af Claus Djørup
Dansk Folkeparti og SF støtter Enhedslisten og Alternativets beslutningsforslag, der siger nej til midlertidig anvendelse af EU’s handelsaftale med Canada – ”Comprehensive Economic and Trade Agreement“ (CETA).

Europaudvalget afgav betænkning fredag 7. oktober over forslaget, der blev fremsat 5. oktober, oplyser EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL).

Det behandles efter proceduren for beslutningsforslag, der udvalgsbehandles straks inden 2. behandling (slutbehandling) i folketingssalen, hvilket sker torsdag 13. oktober kl. 10.

Et flertal bestående af S, V, LA, R og K vil stemme imod beslutningsforslaget.

– Man skal ikke tage CETA som gidsel i sagen om mandat, siger Christina Egelund (LA).

Dansk Folkeparti støtter beslutningsforslaget i utilfredshed med den udeladte mandatgivning, men partiet er ellers tilhænger af CETA.

– Det er en gunstig aftale for Danmark, erklærede EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth (DF) i europaudvalget 7. oktober.

– Det ville være god stil, at regeringen inddrog folketinget, når vi nu nærmer os afslutning af forhandlingerne, opfordrede Lisbeth Bech Poulsen (SF).

– Det er en skam, at udenrigsministeren ikke mener, at den midlertidige ikrafttrædelse kræver folketingets opbakning, sagde EU-ordfører Rasmus Nordqvist (LA).

Delvis ikrafttrædelse
Den midlertidige ikrafttrædelse sker formentlig efter EU-parlamentets godkendelse omkring årsskiftet. Det vil gælde de dele af aftalen såsom lavere toldsatser, der er EU’s enekompetence eller fælles kompetence mellem EU og medlemslandene.

Elementerne underkastet national kompetence afventer de enkelte landes ratifikationer. Porteføljeinvesteringer, investeringsbeskyttelse, skattekompensation og tvistbilæggelse er blandt de elementer, som undtages fra den midlertidige anvendelse.

Grundlovens § 19 og dansk forårsratifikation
Den midlertidige ikrafttrædelse sker herhjemme uden at indhente folketingets godkendelse.

Udenrigsminister Kristian Jensen (V) vurderer, at den konkrete aftale ikke er af større international betydning i forhold til tidligere indgående handelsaftaler.

Derfor behandles CETA efter grundlovens § 19 om regeringens udenrigspolitiske kompetence og ikke § 20 om suverænitetsoverdragelse.

Det er begrundelsen for, at den til enhver tid siddende regering ikke har søgt mandat til EU’s forhandlinger med Canada siden 2009, da forhandlingerne blev indledt under VK-regeringen.

Det er i modsætning til forhandlingerne om den europæisk-amerikanske frihandelsaftale TTIP, hvor S-SF-R-regeringen bad om forhandlingsmandat.

Venstreregeringen vælger at indhente en parlamentarisk godkendelse – ratifikation – af CETA i 2017 på grund af de nye ting herunder et nyt bilæggelsessystem og investeringsbeskyttelse, som ifølge udenrigsministeren kan bruges som trædesten til andre aftaler.

Tvistsystem uden reel risiko for den danske stat

„Den hidtidige ad hoc voldgiftsmodel – ISDS (investor-state dispute settlement) – afløses af et mere domstolslignende organ – ICS (investment court system) – som herudover indeholder muligheden for at appellere en afgørelse,“ forklarer Udenrigsministeriet i politikernotatet.

– Danmark er aldrig blevet sagsøgt under de mange ISDS-aftaler, som vi har. Jeg vil anse det for urealistisk, at folketinget gennemfører lovgivning, der ville gøre, at vi kunne blive sagsøgt og tabe en sag, svarede Kristian Jensen om risikoen for at tabe en erstatningssag.

Standarder
– Aftalen ændrer hverken landenes eller EU’s ret til at regulere miljø, forbrugerforhold, sundhed og sikkerhed. Intet i aftalen forhindrer os i at sætte nye, høje standarder, hvis de blot er generelle og gælder alle, forsikrede Kristian Jensen.

– De lande, vi har indgået aftaler med, har ikke ret store investeringer i Danmark. Det er en helt anden sag med USA og Canada, anførte Søren Bo Søndergaard.

– Man kan ikke sammenlige CETA med TTIP i størrelse, omfang og betydning for verdenshandlen, replicerede Kristian Jensen.

EU-beslutning 18. oktober
EU-udenrigshandelsministerrådsmøde den 18. oktober har et punkt på dagsordenen: Indgåelse, undertegnelse og midlertidig anvendelse af CETA samt en fortolkende erklæring om europæiske beskyttelsesstandarder.

CETA underskrives den 27. oktober på det canadisk-europæiske topmøde i Bryssel. (Dj/091016)

www
Udvalgsbetænkningen
Beslutningsforslaget
Politikernotat

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.