Finanslovsløsning for PSO uanset VE-udlandsåbning

Lars Chr. Lilleholt hilser farvel til udvalgsformand Thomas Danielsen og energiudvalget – PSO-ordningen overflyttes til finansloven. Foto: Fagpressen.eu

Lilleholt og Vestager: Eneste hængeparti er overgangsperioden for PSO-udfasning

Af Claus Djørup
Overflytningen af PSO-tariffen fra elregningen til finansloven vil blive bibeholdt, selv om der om nogle år måtte blive åbnet for udenlandske VE-producenter til dansk VE-støtte.

Det fastslog energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) i energiudvalgets åbne samråd onsdag 7. december om PSO-aftalen, som de to partier uden for aftalen – Enhedslisten og Alternativet – havde indkaldt bl.a. på baggrund af artikler i Ingeniøren.

EU-kommissionen skal godkende den danske omlægning, som er fremsat i to lovforslag L90 og L91. Regeringen har haft uformelle drøftelser med kommissionen siden foråret for at opnå en fælles forståelse af de nærmere vilkår i den aftalte PSO-løsning, påpegede Lars Chr. Lilleholt.

Kommissionen har ikke stillet spørgsmålstegn ved finanslovdelen, men har alene koncentreret sig om den femårige periode for udfasningen af PSO-afgiften, understregede han.

Den potentielle diskrimination af udenlandske VE-producenter i overgangsperioden 2017-2021 vil regeringen kompensere ved planlagte, men ikke godkendte kabelforbindelser til nabolande.

Vinterpakkens støtteåbning skal gennem lange forhandlinger
I sidste uges såkaldte vinterpakke (30. november) foreslår EU-kommissionen, at en mindre del af medlemslandenes støtteordninger åbners for VE-producenter i andre EU-lande.

– For det første er der er tale om et forslag, der først skal forhandles på plads med både (minister)rådet og europaparlamentet. For det andet har kommissionens forslag intet har med PSO-aftalen at gøre. Det er vigtigt at holde disse to ting adskilt, erklærede Lilleholt.

En støtteåbning vil betyde, at udenlandske VE-producenter er mere effektive end danske, hvis de får del i den danske statsstøtte – og vice versa.

Lilleholt forudser, at det følsomme emne om støtteåbning – overførsel af støtte mellem landene – vil give nogle vanskelige diskussioner i Bryssel, selv om det vil billiggøre udbygningen med vedvarende energi.

Lavere afgifter på el vil fremme den elektrificering, som er nødvendig for den grønne omstilling af energisystemet. Det vil f.eks. blive mere fordelagtigt at bruge eldrevne varmepumper til opvarmning i stedet for oliefyr i husholdningerne, sagde Lilleholt.

Enhedslistens lykønskning med postfaktuel kampagne mod PSO
– Tillykke med sejren og kampagnen. Det lykkedes at italesætte, at PSO-afgiften var ulovlig og der var en bunden opgave, ironiserede klima- og energiordfører Søren Egge Rasmussen (EL), som foretrækker at bevare PSO-systemet og modificere det med åbning for udenlandske VE-producenter ligesom den dansk-tyske solcelleaftale.

Søren Egge Rasmussen og partifællen, finans-, erhvervs- og forbrugerordfører Pelle Dragsted (EL), kritiserede Lars Chr. Lilleholt for et undvigende svar om hans viden om, at EU-kommissionen var på vej med en åbningsløsning i vinterpakken.

Imidlertid blev energiministeren ifølge sit eget udsagn først bekendt med vinterpakken på selve dagen den 30. november og derfor ikke har skjult noget under de hjemlige PSO-forhandlinger.

VE-åbning kunne presse til systemmæssige uhensigtsmæssigheder
Det har været alment kendt i flere år, at EU-kommissionen ønsker at åbne medlemslandenes VE-støttesystemer. Kommissionen foreslog et europæisk el-certifikatmarked i 2008, tilføjde Lilleholt.

Desuden kunne en støtteåbning presse Danmark til gennemføre kapacitet og udbygninger på områder, som ikke passer ind i den overordnede energiplanlægning, anførte Lilleholt.

Vestager: Marked, smidighed og støtteudbud på tværs af grænser
Markedssignaler, større systemfleksibilitet og offentlige udbud af støtte på tværs af grænser var nøgleord foruden energieffektivitet, da konkurrencekommissær Margrethe Vestager præsenterede vinterpakkens redesigning af energimarkedet i København mandag 5. december.

Intet i vinterpakken hindrer finanslovløsningen, bekræftede den danske EU-kommissær.

– Vi har ikke set på detaljerne i den (finanslovløsningen, red.). Den daværende PSO-ordnings eneste udfordring var at åbne sig på tværs af grænser. Den var ikke ulovlig som sådan, sagde Margrethe Vestager.

– Det eneste, som er åbent (i forhold til EU-godkendelse, red.) i den nye ordning, hvor finansieringen er flyttet over til finansloven, er tempoet med hvilket man gør det. Hvis man gør det over hundrede år, så har det karakter af den gamle PSO-ordning i meget lang tid. Jo hurtigere, man gør det, desto mindre har man brug for en overgangsordning,

– De overgangsordninger, vi har diskuteret med Danmark og andre lande, handler mere om at lave en ordning, som understøtter, at få den grænseoverskridende eksport-import til at finde sted, hvis støtten finansieres over det nationale budget, fortsatte Margrethe Vestager.

EU-kommissionen foreslår, at VE-støtteåbninger begynder med 10 procent stigende til 15 procent.

Fire modeller
En tilpasning af PSO-afgiften til EU-kommissionens krav om udlandsåbning – eller undgå det – kunne ske efter fire modeller.

Nr. 2 blev valgt i PSO-aftalen fra 17. november mellem Venstreregeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti:

 Åbning af PSO-støtteordninger over for udlandet
 Finanslovfinansiering
 VE-certifikatmarked
 Enhedsgebyr differentieret på spændingsniveau

Varmepumper
En løsning for varmepumper kunne laves langt mere målrettet ved at kigge på de andre elafgifter end ved at fjerne PSO-afgiften som skattelettelse til erhvervslivet, fremhævede klima- og energiordfører Christian Poll (AL) i samrådet.

Lars Chr. Lilleholt gav tilsagn om at kigge på fremme af varmepumper.

To delanalyser om „meget kort tid“
Hele afgifts- og tilskudsanalysen er færdig til sommer, oplyste Lars Chr. Lilleholt senere over for Malte Larsen (S) i spørgetiden onsdag.

Halvdelen af de seks delanalyser mangler. Inden for en måned kommer delanalyserne om elasticiteter i energisystemer og nyttiggørelse af overskudsvarme. Til sommer kommer den sidste delanalyse om den overordnede balancering af alle afgifter og tilskud i energisystemet.

Ålborg Universitets professor i energiplanlægning, Frede Hvelplund, advarer om, at en statsfinansieret infrastrukturudbygning forvrider konkurrencen mellem produktion og besparelse. (Dj/081216)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.