Fidesz: Lær ungarsk eller stop kritik (høring 3/3)

MEP György Schöpflin og MF Eva Kjer Hansen – svær dialog på fælles trediesprog. Foto: Fagpressen.eu

Schöpflin: Objektiv journalistik giver ikke mening

Af Claus Djørup
– Hvor legitim er en dyb kritik af et land, når man ikke kender landets sprog? Man kommer simpelt hen ikke ind i de primære kilder. Ethvert lille sprogområde lider under sådant diskursivt underskud.

MEP György Schöpflin (Fidesz/EPP) ser Ungarn som et dybt polariseret og fragmenteret samfund med to-tre forskellige Ungarn’er, der ikke taler sammen. Der er tilsvarende to-tre narrativer, 1)centrum-højre, 2) venstrefløjen, som også er begyndt at fragmentere, og 3) det yderste højre ved Jobbik.

– Derfor giver objektiv journalistik ikke mening. Regeringen siger et, oppositionen noget fuldstændig forskelligt. En analyse af Ungarn vil være ufuldkommen, hvis man ikke accepterer det, forklarede György Schöpflin ved europaudvalgets høring 12. marts.

– EU’s værdier er under pres, men situationen er ikke kvalitativt værre i Ungarn. (…) Hjemme i min valgkreds er der stigende anti-vestlig stemning. Man forstår ikke, hvorfor modargumenter aldrig kommer frem (i vesteuropæiske medier, red.).

György Schöpflin: Anti-vestlig stemning hjemme i valgkredsen. Foto: Fagpressen.eu

Nationalistisk flertalsstyre
Fidesz’ formand, premierminister Viktor Orbán, betegner sin regering som illiberal i modsætning til det liberale demokrati, som EU-værdierne baseres på.

György Schöpflin tager ordene for deres partiideologiske indhold, når han kaster sig ind i opgøret med partiliberale som Eva Kjer Hansen (V) og EU-parlamentsmedlem Jens Rohde (V).

– Da jeg var ung, var der også kristendemokrati, socialdemokrati og konservatisme, men i dag kræver liberalt demokrati at være den eneste legitime form for demokrati, men liberalisme udfordres fra både højre og venstre. Paradokset er, at der er et pres på menneskerettigheder og grundlæggende værdier netop fordi de fordrer samfundsmonopol, anførte György Schöpflin.

Nikolaj Villumsen: Alle lande skal overholde artikel 2
Danske politikere er uforstående over for det ungarske vi-bliver-misforstået argument.

– Jeg er uenig i, at grundlæggende og menneskerettigheder er et spørgsmål om sprog eller liberalisme. Alle medlemmer af den europæiske union har underskrevet Europarådets menneskerettighedskonvention og derved bundet sig til at overholde forpligtelserne i denne sammenhæng, opponerede EU-ordfører Nikolaj Villumsen (EL), som var blandt de aktive initiativtagere til høringen.

– EU-traktatens artikel 2 gælder ikke kun den dag, man bliver optaget i unionen, men også dagen efter. Jeg er bekymret for, at vi ender i en situation med en kritisk masse, hvor adskillige lande insisterer på at gå i den forkerte retning, så det bliver umuligt at tage initiativer mod overtrædelser af menneskerettigheder, sagde Nikolaj Villumsen.

Eva Kjer Hansen: Flertalsdiktatur
– György Schöpflin kørte på, at vi bare har misforstået det hele, at vi bare ikke forstår sproget og derfor ikke forstår indholdet, eller at vi læser de forkerte medier og ikke havde føling med, hvad der foregik i Ungarn. Det kan jeg ikke tage alvorligt. Det er en uvant tilgang i vores demokrati, hvor vi er vant til i det mindste at kunne snakke om tingene, siger Eva Kjer Hansen efter høringen.

– Viktor Orbán har et folkeligt mandat og er valgt på demokratisk vis. Problemet er, at han udnytter sit flertal til udøve flertalsdiktatur. Han bruger flertallet til at tryne anderledes synspunkter og kritik af hans måde at regere på, fortsætter Eva Kjer Hansen.

– Det er at gå meget langt at referere til mindelser om 1930’erne, men vi har behov for at tage en diskussion, om vi kan leve med brud på menneskerettigheder, at mindretal ikke bliver respekteret, at ytringsfriheden brydes i et EU-medlemsland.

Det er helhedsbilledet snarere end de enkelte, hastige forfatningsændringer og hændelser, som Eva Kjer Hansen tager udgangspunkt i: – Vi har ikke pistolen og skuddene, men røgen og påstandene. (Dj/040415)

FAKTANOTE
EU-traktatens artikel 2: “Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikkeforskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd.”

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.