Fem oppositionspartier imod mandat om digital euro

Stephanie Lose: Ikke behov for en digital krone

Af Claus Djørup
Den danske regering vil ikke stå i vejen for eurolandenes indførelse af en digital euro, der er at ligne med kontanter, hvor betaler og modtager er anonyme for det øvrige samfund.

Derimod vil den danske regering sikre sig mod, at den digitale euro kan anvendes eller blive et lovligt betalingsmiddel i Danmark, medmindre der indgås en aftale, som er i overensstemmelse med euroforbeholdet.

Et stort flertal i europaudvalget mener, at den sikkerhed mod, at euroen sniges ind ad bagdøren, ikke afspejles stærkt nok i det mandat, som økonomiminister Stephanie Lose (V) fik i europaudvalget onsdag 12. juni med opbakning fra Det Konservative Folkeparti og Det radikale Venstre.

Den øvrige opposition stod samlet om, at vægtningen skulle strammes fra ”stor vægt” til ”afgørende vægt” angående værnet mod, at den digitale euro gøres til et lovligt betalingsmiddel i Danmark (punkt 3 i mandatet, se nederst).

”Afgørende vægt” betyder, at Danmark truer med at stemme nej i ministerrådet, og det bryder en minister sig sjældent om, heller ikke i denne sag, for det kan overskygge andre punkter, man gerne vil forhandle hjem.

Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti samt løsgænger Theresa Scavenius voterede nej Det elvte parti – Alternativet – bruger ikke tid på europaudvalget.

Rammen for en ECB-beslutning
Mandatet vedrører EU-kommissionens forslag om rammen for en digital euro, hvilket udmøntes i to forordningsforslag om 1) indførelse af en digital euro (hvis Den Europæiske Centralbank, ECB, beslutter det) og 2) forordning om digitale eurotjenester fra betalingstjenesteudbydere hjemmehørende i ikke-eurolande.

Den digitale euro vil få status som et lovligt betalingsmiddel i euroområdet, dvs. forretninger i de 20 eurolande vil blive påkrævet at modtage den som betalingsmiddel i lighed med mønter og sedler.

Anonym pengeoverførsel
Bevægelsen ved dankortterminalen på disken eller kasseapparatet er den samme med et eurokort eller et almindeligt betalingskort. Den usynlige forskel på et eurokort og bankkort ligger i, at en digital euro vil være en fordring mod den europæiske centralbank ECB, mens indestående på et dankort er en fordring mod en bank.

Den synlige forskel er, at digitale penge ikke forrentes – de er ikke et værdiopbevaringsmiddel. Til gengæld kan man betale for champagne på en stripbar eller narko hos gadepusheren eller studenterbrød hos bageren, uden at en bankansat eller ægtemage kan spotte det via en kontoudskrift.

Digitalt kontantloft på 22.400 kr.
Af hensyn til finansiel stabilitet og forebyggelse af hvidvask vil der være loft for, hvor mange digitale euro man må besidde og for antal transaktioner.

Stephanie Lose og Danmarks Nationalbank taler om lave beholdningsgrænser, for et højt loft for eurobesiddelse kunne friste danskere til at flytte bankindskud over til euro under en valuta- eller bankkrise, fremgår det af politikernotatet.

Nationalbanken henviser til ECB’s oplæg om en beholdningsgrænse på 3.000 euro (ca. 22.400 kroner) for borgere og nul euro for virksomheder

Så er spørgsmålet, om eurobetalingskort skal kunne anvendes hertillands.

Euroforbeholdet uantastet
I første omgang vil Stephanie Lose sikre, at danskere kan anvende den digitale euro i eurolandene, samt at danske forretninger frivilligt kan tage imod digitale euro på lige fod med fysiske eurosedler.

Her slutter det indtil videre for landet med euroforbehold, men med fastkurspolitik over for euroen.

– Regeringen har ikke taget stilling til, om vi fra dansk side på et tidspunkt burde indgå en aftale om digital euro i Danmark. (…) En eventuel aftale om digital euro i Danmark skal selvfølgelig og naturligvis være forenelig med euroforbeholdet, fastslår økonomiministeren.

I givet fald ville en sådan aftale ikke gøre euro til et lovligt betalingsmiddel, da det vil forpligte forretninger at tage imod digital euro.

Frygter underminering af forbehold
Stephanie Lose kunne have fået flere partier indenbords, hvis hun var gået med til at lægge afgørende vægt på, at eventuel aftale ikke skaber udfordringer i forhold til euroforbeholdet, dvs. en trussel om at stemme nej til, at eurolandene kan indføre den digitale euro hos dem selv.

– Det bliver svært at opretholde et forbehold, hvis den digitale euro gøres til et lovligt betalingsmiddel i Danmark, og det burde være afgørende for den danske holdning, erklærede EU-ordfører Marianne Bigum (SF).

– Vores bekymring er, at det blive til en indførsel af euroen ad bagvejen, sagde EU-ordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DD).

EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL) krævede ”afgørende vægt” på spørgsmålet om lovligt betalingsmiddel, for ellers forsvinder beslutningsretten. Han går ud fra, at det vil de andre lande ikke have noget som helst imod, eftersom euroforbeholdet er traktatfæstet. Alternativt kunne dette punkt pilles ud, da det skaber unødig bekymring.

Søren Bo Søndergaard kritiserede også, at vægtningen var svag angående balancen mellem 1) forebyggelse af hvidvask og terrorfinansieringsrisici og 2) databeskyttelseshensyn.

Læg gebyr på forbrugeren
– Danske borgere har allerede let adgang til eurokonti og eurobetalinger. Derfor er det ikke relevant, at Danmark skal indgå i dette samarbejde. Der er i forvejen veludviklede betalingsløsninger på det europæiske marked, sagde EU- og it-ordfører Alexander Ryle (LA).

Han satte tillige fingeren på, at den overstatslige løsning kan skabe et ulige konkurrenceforhold, når forretningshaveren ikke må pålægge forbrugeren et gebyr, så man ikke længere konkurrerer om det billigste og bedste betalingsmiddel.

Pengeberedskab ved hybridt angreb
EU-ordfører Christians Friis Bach (R) støttede ”afgørende vægt”, men bakkede alligevel op om mandatet, for det ligger i hans øjne implicit i mandatet.

Han ser digital euro som en fordel i særdeleshed for små virksomheder og håndværkere, der slipper for vekselgebyr og andre transaktionsomkostninger ved opgaver i et naboland.

En digital euro vil være rettidig omhu i forhold til samfundssikkerhed og beredskab i en tid med hybride trusler, da den elektroniske mønt også kan anvendes offline, anførte Christian Friis Bach med tanke på nedbrud af netbanksystemet.

Nationalbankens formaning
EU-ordfører Alex Ahrendtsen (DF) stillede gentagne gange spørgsmål om Nationalbankens advarsel om, at den digitale euro vil underminere den danske krone. Indførelse af digitale centralpenge indebærer både operationelle, økonomiske, juridiske og finansielle risici,” skriver den danske centralbank.

Nationalbankens bekymring gælder en fremtidig situation, hvor det måtte komme til Danmark, og et lavt loft over beholdning af digital euro imødekommer den danske centralbanks bekymring, replicerede økonomiministeren.

Ingen digital krone
-Nationalbanken har ikke planer om at lave digitale kroner, og det nemmeste er, at potentielle problemer i forhold til en (eventuel) fremtidig aftale ryddes af vejen nu, svarede Stephanie Lose og understregede, at den digitale euro ikke skal have status som et lovligt betalingsmiddel her i landet.

– Man vil aldrig lave en aftale, der strider mod forbeholdet, erklærede økonomiministeren.

Forslaget afspejler måske, at det digitale betalingsmarked ikke er helt så velfungerende alle steder, bemærkede Stephanie Lose. Hun har svært ved at se, at en digital krone kunne gøre en stor forskel for borgerne.

MANDATET
Økonomiminister Stephanie Loses forhandlingsmandat angående den digitale euro lægger stor vægt på, at:

1) ikke-eurolandene og deres centralbanker inddrages i arbejdet med den digitale euro

2) forslagenes rammer for en eventuel aftale giver mulighed for tilpasning til nationale forhold, særligt at der fastsættes loft for beholdninger, som ikke udfordrer den finansielle stabilitet nationalt

3) en eventuel (senere) aftale ikke skaber udfordringer i forhold til euroforbeholdet herunder at forordningen udformes, så den indebærer at Danmark i tilfælde af en aftale ikke pålægges at gøre den digitale euro til et lovligt betalingsmiddel

4) forslaget præciserer adgangen til den digitale euro for borgere uden for euroområdet

5) forretninger uden for euroområdet frivilligt kan acceptere digital euro uden at pågældende land skal indgå en specifik aftale om anvendelse af den digitale euro

6) rammerne sikrer sammenhæng med anden relevant EU-lovgivning

Desuden lægges vægt på
7) den rette balance mellem forebyggelse af hvidvask og terrorfinansieringsrisici og databeskyttelseshensyn
(Dj/130624)

www Nationalbankens podcast 20 XII 2023: En digital euros betydning for Danmark

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.