Faktatjek på Max Weber

Henrik Dahl: Talfejlen i Max Webers tese om protestanters kapitalistiske ånd er aldrig blevet rettet. Foto: Fagpressen.eu

Katolikker er lige så gode kapitalister som lutheranere

Af Claus Djørup
Her i femhundredåret for reformationen – Lutheråret – viser den protestantiske etiks entreprenante overlegenhed sig som en skrøne.

Ved førstebehandlingen af forslaget til en ny lov om videnskabelig uredelighed trak forskningsordfører Henrik Dahl (LA) et historisk eksempel på fusk frem.

– Max Webers berømte artikel om den protestantiske etik og kapitalismens ånd er der faktisk fejl i, indledte Henrik Dahl sin ordførertale.

– Der er en af kolonnerne, der giver 109 i stedet for 100, og hvis man retter fejlen, er der faktisk ikke forskel på protestanter og katolikkers holdninger.

– Men fejlen er aldrig blevet rettet, og artiklen lever og er en berømt klassiker. Det videnskabelige samfund har på en eller enden måde bedømt, at artiklen er acceptabel, sagde Henrik Dahl.

Fejlen var upåagtet i over et halvt århundrede, før den blev spottet i 1957. Henrik Dahl beskrev den for syv år siden på dansk, men nyheden nåede først frem til Fagpressebureauet, da han steg op på talerstolen i folketingssalen 2. februar.

Fuskernævn uden hjemmel til privat forskning
Socialdemokratiet, Enhedslisten og Det radikale Venstre sætter spørgsmålstegn ved, at privat finansieret forskning ikke omfattes af lovforslaget, der erstatter Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) med Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (NVU).

Forskningsordfører Brigitte Klintskov Jerkel (K) stod for den parlamentariske overraskelse ved at erklære, at regeringspartiet ”Konservative kan i store træk tilslutte sig forslaget”. Hun ønsker, at forskningsminister Søren Pind (V) præciserer, hvor stor andelen skal være for forskning udført med ”delvis offentlig dansk støtte” omfattes af NVU. (Dj/110217)

www
Henrik Dahls omkring syv år gamle artikel
Lovforslaget L117 vedr. videnskabelig uredelighed
Lovforslag L118 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.