Færre blylodninger i nye biler

De sidste undtagelser revurderes i 2019

Af Claus Djørup /Motor-magasinet
Fire af autoindustriens otte undtagelser for bly fjernes for nye modeller og deres reservedele.

Det sker som konsekvens af en revision af EU-direktivet om anvendelsen af visse farlige stoffer i motordrevne køretøjer (ELV-direktivet).

Der vil dog gå nogle år, før mekanikere og autoophuggere ikke støder på tungmetallet i følgende fire sammenhænge, fremgår det af et teknikertungt notat fra Miljøstyrelsen:

1. Bly i loddemateriale til at fastgøre varmespredere til varmedræn i halvlederenheder med en chipstørrelse på mindst 1 kvadratcentimeter af projektionsoverfladen og en nominel strømtæthed på mindst 1A/mm2 af siliciumchipområdet. Undtagelsen ophørte for køretøjer, der typegodkendes fra årsskiftet samt de tilhørende reservedele.

2. Bly i loddematerialer til elektriske anvendelsesformål på glas, der typegodkendes efter 1. januar 2016.

3. Bly i loddemateriale til laminerede ruder udgår dog først efter 1. januar 2020.

4. Bly i dielektriske keramiske materialer i kondensatorer, der udligner temperaturrelaterede afvigelser i sensorer i ultrasoniske sonarsystemer. Her ophører undtagelsen per 1. januar 2017.

Resten revurderes om tre år

Tre af de resterende undtagelser revideres i 2019.

Det gælder henholdsvis loddemateriale med højt smeltepunkt (dvs. blylegeringer med 85 vægtprocent bly eller mere), konnektorsystemer med deformerbare ben bortset fra bilkabelkonnektorers kontaktflade i køretøjer typegodkendt efter 31. december 2016 samt loddemateriale til etablering af elektrisk forbindelse mellem halvlederskive og bæresubstrat i integrerede kredsløbspakker med flip chip, skriver Miljøstyrelsen.

Bly i konnektorsystemer med deformerbare ben er den sidste undtagelse, som kan fortsætte i en uendelighed. Den forsvinder dog af sig selv, da den kun gælder biler, der typegodkendes inden udgangen af 2016. I det hele taget er der i nye kun et par promiller af den mængde, man anvendte ved årtusindskiftet (Dj/190116)

Artiklen er oprindelig trykt i Motor-magasinet

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.