Færøsk debat om adskillelse fra Grønland i fiskeriforhandlinger

Lagmanden: Færøerne og Grønland skal kunne stemme uafhængigt af hinanden

Af Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau
Landsstyret ønsker at kunne stemme uafhængigt i internationale organisationer uanset hvad Grønland og Danmark mener. Det drejer sig først og fremmest om tre nordatlantiske fiskeriorganisationer.

På rigsmødet til sommer vil landstyret forslå, at parterne ajourfører deres udenrigspolitiske ordning, oplyser lagmand Kaj Leo Holm Johannesen (Sambandspartiet) i den årlige færøske udenrigspolitiske redegørelse, som lagtinget debatterer mandag 13. april.

Danmark, Færøerne og Grønland bør ikke kun have én stemme ved afstemninger i internationalt samarbejde om forvaltning af fiskeriaftaler i internationalt farvand, mener Kaj Leo Holm Johannesen.

Udenrigslov en hindring
Det er et problem, når Danmark stemmer på vegne af Grønland og Færøerne, når det gælder internationale aftaler. Det er en forhindring, at det kræves enighed, sagde Kaj Leo Holm Johannesen ved fremlæggelsen af sin udenrigsredegørelse fredag 10. april.

Ifølge redegørelsen er der en begrænsning i den udenrigspolitiske lov fra 2005 (”fuldmagsloven”). Den siger, at landstyret ikke alene kan træffe en beslutning i internationale retslige aftaler i overtagne sagsområder, som vedrører både Færøerne og Grønland.

Der skal være tale om aftaler, som Danmark ikke er medlem af, eller hvor EU repræsenterer Danmark, og hvor Færøerne har overtager sagsområdet.

DFG-forordningen
Deltagelsen af denne art kaldes for “Danmarks kongerige, Færøerne og Grønland vedrørende” – i kort form DFG-forordningen.

– Færøerne og Grønland har bestræbt sig på, at har det ene land konkrete interesser i fiskeriet, så bestemmer dette land, hvordan der skal stemmes, siger Kaj Leo Holm Johannesen.

– Vi ser det gang på gang, at interesserne hos Grønland og Færøerne ikke er de samme, fordi det er to forskellige lande med hver sine fiskeriområder, siger lagmanden.

Tre havorganisationer
Problemerne opstår i organisationer, som samarbejder om fiskeriaftaler i internationalt farvand, hvor Danmark er repræsenteret igennem EU.

Det drejer sig om NEAFC (North East Atlantic Fisheries Commission), NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization) og NASCO (The North Atlantic Salmon Conservation)
 
Særlige udfordringer i NEAFC
Som medlemsland har DFG en stemme som de andre medlemslande i organisationen. Færøerne og Grønland skal være enige om, hvordan fiskeriet efter en bestemt art skal udføres.  

Ifølge lagmanden er der specielt behov for ændringer i forhold til den nordøstatlantiske fiskerikommission NEAFC.

I forbindelse med makrelfiskeriet har Færøerne og Grønland hver sine interesser.

Grønland har tildelt sig selv en forsøgskvote og vil gerne være kyststat. Færøerne har lavet en femårig aftale med EU og Norge. Island er ikke med, og derfor er kyststaterne ikke enige.

Færøerne og Grønland låser hinanden
Er interesserne ikke de samme, så stemmer DFG ikke. Det medfører, at Færøerne og Grønland ikke kan påvirke.

Det kan være uheldigt og svært at lave strategiske forlig med lande, som vi har fælles interesser med og siden at sikre at NEAFC giver sit samtykke til disse forlig, bliver der sagt i redegørelsesrapporten.

NEAFC kunne dermed ikke give sit samtykke til makrelaftalen mellem Færøerne, EU og Norge.

– Det er en forhindring, når der bliver krævet, at vi skal have en fælles stemme. De forskellige interesser tilskynder til at revidere denne bestemmelse i den udenrigspolitiske lov. På rigsmødet til sommer vil landstyret forslå, at parterne ajourfører forordningen, siger Kaj Leo Holm Johannesen. (KJ/120415)

Artiklen er bragt i Sermitsiaq

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.