EU’s skrappere biltest indføres i to skattetrin

Siden 1. september 2017 skal biler, der typegodkendes første gang, testes efter normen WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Foto: Fagpressen.eu

Folketinget er ved at vedtage en midlertidig omregning mellem NEDC og WLTP, der neutraliserer en afgiftsstigning på grund af nye, lavere tal for km/liter

Af Claus Djørup /Motor-magasinet
Folketinget er ved at vedtage en lov, der sikrer, at den ny målemetode ved typegodkendelse af fabriksnye biler ikke fører til større afgifter end hidtil. Den gamle målemetode bevares indtil videre som det afgiftsmæssige grundlag, som den ny metode indpasses til.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) og Folketinget efterkommer et ønske hos De Danske Bilimportører, DI/Bilbranchen og FDM om en lempeligere indfasning af EU’s ny målemetode for CO2-udledning og brændstoføkonomi. Det har betydning for beregning af pris og registreringsafgift for nye biler.

– Ændringsforslaget imødekommer det, som bilimportørerne efterspørger om en overgangsordning med en fleksibilitet frem mod foråret 2019, så man helt kan neutralisere effekten af den anden beregningsmetode, siger Karsten Lauritzen.

Fra NEDC til WLTP
Fra 1. september 2017 skal biler, der typegodkendes første gang, testes efter den ny norm WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure).

Fra 1. september 2018 skal alle nyregistrerede biler have deres forbrugstal målt efter den nye WLTP-metode bortset fra lagerførte nye biler. For de lidt større varebiler gælder dette fra og med den 1. september 2019.

De danske bilafgifter baseres på den hidtidige målemetode NEDC (New European Drive Cycle). Som en midlertidig løsning omregnes WLTP-værdien til NEDC for at undgå et afgiftssmæk. NEDC forsvinder fra nye bilers dokument efter 2020.

WLTP-testede biler udstyres med et NEDC-tal kaldet ”NEDC-2”. Det er sidstnævnte, som er udgangspunkt for omregningen med faktoren 1,1 til det gamle NEDC (NEDC-1) i den danske overgangsperiode.

Kundeønsker ændrer km/liter
I overgangsperioden omregnes altså ikke fra den ny metode WLTP, men fra NEDC-2, som følger med WLTP-testede tal.

Derfor anvendes en faktor 1,1 i stedet for 1,21 i overgangsperioden frem til 31. marts 2019, hvorefter den øges til 1,21 som fastlagt af EU, bekræfter Karsten Lauritzen.

Med indførelsen af to trin vil markedet få mulighed for at tilpasse sig den nye WLTP-brændstofnorm, hedder det i Skatteministeriets gennemgang af høringssvarene.

Kompleksiteten mangedobles. De cirka 4000 varianter efter den gamle metode vokser til 60.000 kombinationer med den ny målemetode.

– Gennemsnitlig set er der ingen forskel på at anvende de to omregninger. Overgangsordningen ville være at foretrække for at sikre, at it-systemerne kan håndtere WLTP, oplyser adm. dir. Gunni Mikkelsen, De Danske Bilimportører.

Kundens særlige ønsker til udstyr kan nemlig påvirke bilens officielle brændstofforbrug efter den ny WLTP-målemetode, som ikke regnes med under den gamle NEDC-målemetode.

Ugunstig omregning
En anden diskussion er den rette omregningsfaktor for den danske bilpark, når afgifterne skal holdes neutrale.

Den nye WLTP-test påvirker små biler mere end større biler. Derfor burde den europæiske gennemsnitsfaktor forhøjes fra 1,21 til 1,28 i Danmark, fremgår det af en undersøgelse, som Copenhagen Economics har udført for De Danske Bilimportører.

Hvis WLTP-tallet er 18 km/liter, svarer det ifølge lovforslaget til, at den samme bil havde kørt 21,8 km/l efter NEDC. Det ville være 23 km/l med den højere faktor.

Med andre ord dømmes danske biler mindre grønne end de faktisk er, fordi bilparken har en overvægt af små biler i forhold til resten af Europa.

Neutral for statskassen
Skatteministeriet fastholder imidlertid faktoren 1,21 som den, der sikrer, at staten hverken tjener eller taber på tilpasningen.

Desuden kan den seneste afgiftssænkning føre til en forskydning af bilsalget til fordel for større biler, hvilket bringer den danske bilpark nærmere den europæiske, anfører ministeriet for nu.

Udviklingen vil blive fulgt tæt, tilføjes det.

Faktoren har betydning for tillæg/fradrag i registreringsafgiften og den halvårlige, grønne ejerafgift.

Uden lovændringen ville registrerings- ejerafgifter indbringe et for Karsten Lauritzen utilsigtet og uønsket merindtægt på cirka 1,5 milliarder kroner alene i 2019.

Elbiler
Dansk Elbil Alliance påpeger, at forskellen mellem NEDC og WLTP er større end 1,21 for el- og opladningshybrider. Det kan hænge sammen med, at hastigheden er større i WLTP-testen. Det kan igen betyde en relativ fordel for større motorvejsegnede biler på bekostning af små bybiler.

Her foreslår FDM, at elforbruget korrigeres med 1,28 og rækkevidden med 0,85.

Karsten Lauritzen afviser forskellige omregningsfaktorer efter biltype. Faktoren 1,21 gælder alle.

Lovforslaget er en midlertidig løsning. På et tidspunkt skal selve afgiftsskalaen ændres, så den baseres på WLTP og korrektionsfaktoren bliver overflødig.

DF ærgerlig
Det er svært at finde frem til lovforslaget. Skatteministeren har lagt det ind i et bunkeforslag, hvor undertitlen hverken indeholder WLTP-tilpasningen eller en ændring af betydning for små bryggerier. Autohandlere og brygmestre skal lede efter L 237.

I det hele taget har WLTP ligger under radaren i Skatteministeriet.

Skatteordfører Dennis Flydtkjær (DF) er utilfreds med, at Karsten Lauritzen ikke fremlagde justeringen under sidste års forhandlinger om bilafgifter, selv om EU-forordningen var vedtaget på det tidspunkt.

Det ville have muliggjort en mere teknisk baseret afgiftssystem, påpeger Dennis Flydtkjær.

Skatteministeren er også ærgerlig. På det tidspunkt troede man, at omregningen kunne klares uden en lov. Lovforslaget kom på bedding efter aftalens indgåelse, da Danske Bilimportører gjorde opmærksom på et problem, der skulle klares med en lovændring.

Artiklen er baseret på en artikel i Motor-magasinet

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.