Europapolitik på vågeblus frem til sommersolhverv

Folketingets engagement i europapolitikken er på vågeblus frem til det nyvalgte folketings nedsættelse af udvalg den 21 juni. Foto: Fagpressen.eu

Fem EU-ministerråd forelægges uden møde i europaudvalget

Af Claus Djørup
Uanset muligheden for bragende europapolitiske debatter forud for EU-parlamentsvalget 26. maj går europaudvalget på vågeblus på grund af folketingsvalget grundlovsdag.

Europaudvalget ophører 5. juni og genopstår et par uger senere, når det nyvalgte folketing konstituerer sig. Frem til det tidspunkt er der adskillige ministerrådsmøder og et EU-topmøde inden Finland overtager det roterende EU-formandskab den 1. juli.

Udvalgets første møde efter udskrivelsen af folketingsvalg er fredag 10. maj med en dagsorden, der er barberet ned til ét punkt, nemlig transportminister Ole Birk Olesens (LA) indhentning af mandat til forordningsforslaget om elektronisk godstransportinformation (eFTI).

Forslaget pålægger dels EU-landene at acceptere lovpligtige dokumenter i elektronisk form, dels opstiller it-krav til den elektroniske informationsudveksling.

Fem ministerådsmøder
De øvrige punkter forelægges skriftligt. Det gælder følgende EU-ministerrådsmøder:

1) Udenrigsanliggender den 13. maj 2019 om bl.a. Sahel og Libyen.

2) Forsvar den 14. maj om bl.a. PESCO (samarbejde om forsvar) og EU-NATO.

3) Landbrug 14. maj om a) strategiske planer for landbrugspolitikken, b) finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik, c) markedsordningen for landbrugsprodukter for perioden 2021-2027, d) EU-kommissionens meddelelse ”En ren planet for alle”, e) international handel og landbrug, f) EU’s holdning til det kommende 18. møde mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES COP18), samt EU’s holdning i IMO’s havbeskyttelseskomité vedr. forebyggelse af forurening fra skibe.

4) Økonomi og finans den 17. maj om en punktafgiftspakke, ændring af strukturdirektivet for alkohol, særordning på momsområdet for små virksomheder (mandatforelæggelse trukket tilbage), udveksling af betalingsoplysninger til bekæmpelse af momssvig (mandatforelæggelse trukket tilbage), internationale møde, landerapporter, genopretning og afvikling af centrale modparter (CCP’er) samt styrkelse af ØMU’en – forslag om europæisk reformstøtteprogram (ERSP).

5) Udvikling den 16. maj handler om a) 2030-dagsordenen og klimaforandringer, 2) ungdom og udvikling og c) Sahel.

Arbejdsmarkedsprotokol

Europaudvalget skal heller ikke skrive betænkning over Dansk Folkepartis beslutningsforslag B106 om en arbejdsmarkedsprotokol til Lissabontraktaten. Her kan man til gengæld hente argumenter for og imod fra førstebehandlingen 9. april. (Dj/080519)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.