EU-tværgruppe vil øremærke milliard til EE

Danske europapolitikere i ny tværpolitisk energi- og klimagruppe foreslår at anvende ledige Repower EU-midler til energi-effektivisering

Af Claus Djørup
Det første initiativ fra den tværgående parlamentariske arbejdsgruppe, som beskæftiger sig med europæisk energi- og klimapolitik, er en opfordring til finansminister Nicolai Wammen (S) om at bruge halvanden milliard EU-kroner på energieffektivisering.

Danmark har 975 mio. kr. plus mulighed for at søge en halv milliard mere fra uforbrugte midler fra EU, som oprindeligt er fra genopretningsfonden, oplyser Kim Valentin (V), som er arbejdsgruppens formand.

En overordnet vending i Repower EU-programmet er netop energieffektivisering, påpeger han.

Inden afsendelsen af brevet til finansministeren sendes udkastet det til formændene for henholdsvis energi- og europaudvalget, Rasmus Horn Langhoff (S) og Niels Fl. Hansen (K).

Arbejdsgruppen har ikke haft tid nok til at specificere hvilke slags energieffektiviseringer, som pengene kunne understøtte. Kim Valentin tilbyder finansministeren at hjælpe med forslag, hvis det ønskes.

14 medlemmer
– Det skal ikke ses som en kritik af regeringen. Vi er 14 parlamentarikere, der har sat os ned ikke for at give kritik, men for at være medspillere i forhold til de initiativer, der primært er fra EU, men også herhjemme, siger han.

Arbejdsgruppen er en en ikke-besluttende gruppe, der med Kim Valentins ord kvalificerer beslutninger i klima-, energi- og forsyningsudvalget, europaudvalget og europaparlamentet. Den konstituerede sig den 20. marts og er foreløbigt nedsat til sommeren 2024, fremgår det af en pressemeddelelse 21. august.

Den tværgående arbejdsgruppe medlemmer fra europaudvalget (EUU), klima-, energi- og forsyningsudvalget samt EU-parlamentet fordeler sig på ni partier:

Ida Auken (S)
Kim Valentin (V), formand
MEP Erik Poulsen (V)
Linea Søgaard-Lidell (V)
Karin Liltorp (M)
MEP Kira Peter-Hansen (SF)
Marianne Bigum (SF)
Jens Henrik W. Thulesen Dahl (DD)
Steffen W. Frølund (LA)
Niels Fl. Hansen (KF)
Pernille Weiss, MEP (KF)
MEP Morten Helveg Petersen (R), næstformand
Sofie Carsten Nielsen (R)
Theresa Scavenius (AL)

Enhedslisten, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti er ikke repræsenteret i arbejdsgruppen.

Kommissoriet
Formålet med den tværgående arbejdsgruppe er, at Folketinget proaktivt og i samarbejde med regeringen kan påvirke politikudviklingen i EU og drøfte udmøntningen af EU-lovgivning på området, hedder det i kommissoriet.

”Arbejdsgruppen vil i første omgang fokusere på implementeringen af RePowerEU-forslaget (KOM (2022) 231), hvor en samlet EU-tilskudspulje på 20 mia. euro giver Danmark mulighed for at anvende op til 130,9 mio. euro (ca. 975 mio. kr.) til tiltag, der bidrager til udfasningen af russisk fossil energi. Tiltagene skal indarbejdes som et såkaldt REPowerEU-kapitel i den danske genopretningsplan efter covid-19-krisen.”

De to næste energi- og klimasager er EU-kommissionens forslag til elmarkedsreform og en såkaldt brintbank, der skal facilitere investeringer for 3 mia. euro (22,4 mia. kr.).

EU-kompromis om lavere energiforbrug
Den 10. marts indgik EU-institutionerne et kompromis om 11,7 % lavere energiforbrug i 2030 i forhold til 2020.

Torsdag 4. maj skriver energiudvalget betænkning over beslutningsforslaget fra Søren Egge Rasmussen (EL) om ”en ambitiøs strategi for energieffektiviseringer og energibesparelser frem mod 2030″. (Dj/030423)

www
Klimarådets notat om energieffektivisering (EE), som er et bilag til statusrapporten fra 28. februar 2023

EU-ministerrådet 10. marts 2023: Trilogaftale om energieffektiviseringsdirektiv

EU-parlamentet 14. marts 2023: EP-prm 140323: Fra 2028 skal nye bygninger være klimaneutrale

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.