EU suspenderer forhandlinger med Tyrkiet

Tyrkiets boreaktiviteter ved Cypern straffes med milliardhug

Af Claus Djørup
De tyrkiske boreaktiviteter i Cyperns økonomiske zone udløser sanktioner, som EU’s udenrigsministre vedtog mandag 15. juli.

For det første suspenderes forhandlingerne om en omfattende luftfartsaftale, fremgår det af EU-formandslandet Finlands referat fra udenrigsministrenes rådsmøde.

Dernæst afholdes der indtil videre ikke møder i associeringsrådet eller yderligere møder som led i dialogen på højt plan mellem EU og Tyrkiet.

For det tredje reduceres den økonomiske støtte til Tyrkiet – førtiltrædelsesstøtten – for 2020. Det drejer sig ifølge nyhedsbrevet Euractiv.com om 146 mio. euro (knap 1,1 mia. kr.).

For det fjerde opfordres Den Europæiske Investeringsbank, EIB, til at skrue ned for lån med tyrkiske statspapirer som sikkerhed.

Tyrkiet overtræder EU-ret
Inden mødet fastslog Udenrigsministeriet i et politikernotat, at ”Danmark er solidarisk med Cypern i denne sag.”

”Tyrkiet må respektere Cyperns suveræne rettigheder i overensstemmelse med EU-retten og international ret. Danmark lægger samtidig vægt på, at EU står samlet i dette spørgsmål,” hedder det.

Store gasforekomster
EU betegner de to boreaktiviteter i det østlige Middelhav som ulovlige. Den ene foregår vest for Cypern, mens den anden foregår nordøst for øen.

Der er fundet store gasressourcer i den eksklusive økonomiske zones undergrund.

Tyrkiet har dels forhindret skibe fra EU-lande i at foretage boringer i den cypriotiske EØZ, dels foretaget egne prøveboringer.

Cypern – Tyrkiet
Tyrkiets handlinger krænker Cyperns legitime adgang til prøveboringer i landets EØZ og dermed international ret, mener Cypern og EU.

Tyrkiet mener, at den græsk-cypriotiske side ikke har ret til at handle unilateralt i Cyperns EØZ, uden at det forinden er sikret, at hele øen – også den tyrkiskcypriotiske side – vil komme til at nyde godt af en eventuel gevinst, lyder Udenrigsministeriets gengivelse af det tyrkiske standpunkt. .

Tyrkiet invaderede Nordcypern i 1974 og omdannede området til en stat ”Den Tyrkiske Republik Nordcypern”, der ikke anerkendes internationalt.

EU-medlemslandet Cypern er reelt den græsk-cypriotiske styrede del af øen.

Den cypriotiske gaskrise kommer oven i NATO-landet Tyrkiets køb af et russisk luftforsvarssystem og de komplicerede allianceforhold i den kurdiske del af Syrien. (Dj/160719)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.