EU-sag om dansk eksport af feta

Danmark afviser EU-krav om forbud mod fetaproduktion til tredjelande

Af Claus Djørup
Grækenland og EU-kommissionen kæmper stadig en årtier lang kamp mod Danmarks markedsføring af feta, som Grækenland har fået eneret til i en EU-dom i forrige årti, da Danmark i sin tid forgæves anlagde sag om annullation af en forordning fra 14. oktober 2002 om feta.

EU-kommissionen stævnede Danmark den 8. april om danske mejeriers anvendelse af den EU-beskyttede betegnelse ‘feta’ på oste på markeder uden for EU, fremgår det af Fødevareministeriets politikernotat.

EU-kommissionen ønsker, at myndighederne i Danmark forbyder danske virksomheder at fremstille ost, der betegnes ”Dansk feta” til brug for eksport til tredjelande, da kun grækere må fremstille feta.

Forordningen gælder for det indre marked og ikke anvendelsen af beskyttede betegnelser ved oste, der fremstilles i EU til brug for eksport til tredjelande, replicerer fødevareminister Mogens Jensen (S).

Illoyal passivitet eller brud på retssikkerhed
EU-kommissionen mener, at Danmark svækker EU i internationale forhandlinger, der skal sikre beskyttelse af EU’s kvalitetsordninger. Det krænker princippet om loyalt samarbejde og medlemslandenes forpligtelser i traktatens artikel 4.

Det er regeringens EU-jurister durk imod. Det EU-retlige princip om retssikkerhed er til hinder for, at der anlægges en udvidende fortolkning af artikel 13, stk. 3 i kvalitetsforordningen for landbrugsprodukter og fødervarer.

”Dette princip kræver, at en ordning er klar og utvetydig, for at borgere ikke skal være i tvivl om deres rettigheder og pligter og således kan agere derefter,” docerer regeringens EU-jurister.

I art. 13, stk. 3 hedder det bl.a., at ”medlemsstaterne træffer de nødvendige administrative og retslige foranstaltninger til at hindre eller standse ulovlig anvendelse af beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (…) i forbindelse med produkter, der fremstilles eller markedsføres i den pågældende medlemsstat.”

Feta og Maribo affødte nej-mandat
I april 2003 fik daværende fødevareminister Mariann Fischer Boel europaudvalgets tilslutning til at stemme imod EU-kommissionens forslag til beskyttelse af geografiske betegnelser. Det skyldes bl.a. den dengang verserende feta-sag – som Grækenland vandt – og frygten for, at osten “Maribo” (der ikke produceres i Maribo) kom i fare.

Tre år senere konstaterede forbruger- og familieminister Lars Barfoed (K), at EU-kommissionens oplæg til ændringer i forordningen om geografiske betegnelser for fødevarer – delikatessemærkning – ikke rykkede i den rigtige retning i forhold til feta-dommen.

– Det er utilfredsstillende, at et produkt, der har en betegnelse, der har været anvendt rundt omkring i Europa og i lande uden for Europa, og som er blevet opfattet som en betegnelse af en typeost, pludselig kan blive beskyttet af et enkelt land, udtalte Lars Barfoed (K) til Fagpressebureauet i januar 2006. (Dj/110720)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.