EU-revisorer halvpositive i budgetpåtegning

Fejlprocenten i EU-regnskab nede på 2009-niveau

Af Claus Djørup
Dansk Folkeparti og Enhedslisten var ene om at sige nej til Kristian Jensens (V) mandat vedrørende godkendelse (decharge) til EU-kommissionen for gennemførelsen af 2016-budgettet.

EU’s revisorer (revisionsretten) har givet sin første halvpositivs vurdering af en budgetgennemførelse siden indførelse af revisionserklæringer i 1994. I stedet for den sædvanlige afkræftende erklæring er afgivet en erklæring med forbehold, hvilket er en forbedring.

– Jeg er tilfreds med udviklingen, men ikke med niveauet. Fejlraten er for høj, sagde Kristian Jensen i europaudvalget 19. februar.

Fejl er ikke ensbetydende med snyd, svig og bedrag. Fejlraten skønnes til 3,1 procent i 2016 mod 3,8 procent i 2015 og 4,4 procent i 2014. Den var næsten lige så lav i 2009 med 3,3 procent, så der har været tilbagefald i de mellemliggende år.

Samme niveau som syv år før
Imidlertid er krydsoverensstemmelser taget ud, hvilket svarer til 0,2 procent. Dermed er 2016-fejlraten identisk med 2009.

– Efter syv års benhårdt arbejde for at få fejlraten ned er der sket et fald på 0,0 (nul komma nul), ironiserede EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL).

– Du er mere stålsat opbakkende regeringens principper for at komme videre end jeg tør være. Enhedslisten bakker regeringen mere op end regeringen selv, replicerede Kristian Jensen ligeledes ironisk i diskussionen, hvorvidt den danske regering skal insistere på anvendelse af samtlige, mulige instrumenter for at få fejlraten ned under i hvert fald to procent.

Sverige stemmer fortsat nej
Sverige er et af de få lande, som stemmer nej. Det vil ske for syvende gang i træk på økofinmødet tirsdag 20. februar, oplyser Europaportalen.se.

– Sveriges holdning kan have haft virkning på den lavere fejlrate, siger finansminister Magdalena Andersson (S) til portalen. Holland og Storbritannien har også før stemt neg til decharge.

I sidste ende er det EU-parlamentet, som enerådende beslutter, om EU-kommissionen skal meddeles ansvarsfrihed for et årsregnskab.(Dj/200218)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.